Izbira šole in informativni dan

ucilnicaZopet se približuje najpomembnejši karierni dogodek v življenju vsakega osnovno in srednješolca. Gre seveda za informativni dan. Letos bo 12. in 13. februarja. V resnici ni ta dan tako zelo pomemben. Je pa eden redkih, ki so ga deležni praktično vsi devetošolci in dijaki četrtih letnikov. Ali so deležni še drugih vzpodbud pri odločanju za poklic in izbiro šole pa je odvisno od šole, ki jo obiskujejo in od dobre volje svetovalnih delavcev, razrednikov in drugih učiteljev.

Kakorkoli že, pa je informativni dan dovolj dobra priložnost, da ji je smiselno dati pozornost.

Priprava na informativni dan

Učenec oz. dijak potrebuje pripravo na informativni dan. Le tako bo kar najbolje izkoristil dano priložnost.

Prvi del priprave predstavlja izbira šol, ki jih bo obiskal. V določenem letu lahko posameznik obišče tri šole: dve v petek in eno v soboto. Informativni dan je tako vrh nekega procesa, v katerem je mlad človek naredil ožji izbor. Širši in potem ožji izbor šol bi naj bilo nadaljevanje razmišljanja o tem, kaj nekdo želi početi v življenju, v čem je dober, kaj prebuja njegovo (poklicno) strast in s čim lahko pomaga drugim, da bodo bolj uspešno ali učinkoviti naredili tisto, kar morajo ali želijo narediti. Osnovna napaka se začne pri tem, da se mladi ljudje odločajo o izbiri šole, ne da bi sploh razmišljali o tem, kaj želijo v življenju početi.

Ko imamo torej nabor treh šol, ki jih bomo obiskali, se moramo zavedati, da je informativni dan čista reklama šole. Takrat se šola prikaže v najlepši luči. Sam sem nekaj let učil na strojni šoli. Robotsko roko, ki smo jo na šoli imeli, so dijaki videli le na informativnem dnevu in nikoli več. Kot vsaka reklama, pa informativni dan ponuja tudi veliko koristnih in ustreznih informacij o sami šoli in o poklicih, ki se skozi to šolo odpirajo. S pozornim opazovanjem in vprašanji moramo ugotoviti, kakšna je šola, kakšna je njena kultura in kako se v tem okolju počutimo. Pri tem naj pomagajo naslednje vodila in vprašanja:

Predhodno poglejmo spletno stran šole. Ob ogledu strani, si pripravimo vprašanja, ki se nam porajajo. Vprašanja se lahko dotikajo posameznih (izbirnih) predmetov, dela v specialnih učilnicah, možnosti obšolskih dejavnosti in podobno.

Pogovarjajmo se s profesorji in dijaki (študenti) šole, ki sodelujejo na informativnem dnevu. Vprašajmo jih, kaj jim je všeč, kaj jih moti, kaj je najboljša in kaj najslabša stvar na šoli.

Vprašajmo tudi strokovne stvari s področja šole, ki nas zanimajo. Tudi odgovori na takšna vprašanja lahko ustvarijo občutek o šoli.

Pozorno opazujmo prostore in njihov urejenost ter ohranjenost. Čisti in urejeni prostori govorijo o rejenosti same šole.

Prisluhnimo občutkom, ki se porajajo v nas, ko smo v določeni šoli, ko poslušamo predstavitev in se pogovarjamo z ljudmi. Na šoli bomo ostali tri, štiri ali pet let. In občutki so tudi pomembni.

Vsak dan je lahko informativni dan

Otroke je smiselno vzpodbujati k pridobivanj najrazličnejših informacij, ki lahko pripomorejo k njihovi boljši odločitvi. Vsak dan je lahko informativni dan. Otroci srečujejo različne poklice dnevno. Že dobro opazovanje zadošča za pridobivanje informacij. Seveda pa lahko otroke vzpodbudimo, da posameznika, ki opravlja določen poklic, vprašajo, kar jih zanima. Pogovor lahko s kakšnim vprašanjem začnemo tudi starši.

Veliko šol poleg informativnih dni pripravljajo tudi dneve odprtih vrat ali pa organizirajo določene dejavnosti za otroke oz. mlade, ki so na šoli nižje stopnje.

Na večini šol pa bodo tudi sprejeli radovednega posameznika, ki se bo dogovoril za kratek obisk in pogovor izven teh terminov.

In starši?

Na informativne dneve v srednje šole pride skupaj z otroki veliko staršev. Verjetno je pri tej starosti to še smiselno. Mora biti jasna delitev vlog. Glavni je otrok, ki opazuje, sprašuje in se sprašuje. Vloga staršev je, da pred odhodom na informativni dan skozi pogovor z otrokom vzpodbudijo otroka k pozornemu opazovanju in k pripravi in postavljanju vprašanj, ki ga res zanimajo. Seveda so tudi starši pozorni opazovalci in postavljajo vprašanja s svojega zornega kota.
Na informativni nad na fakulteto gresta mladenka ali mladenič sama.Sproščen pogovor staršev z bodočim študentom pred informativnim dnevom je dobrodošel. Starši lahko z zelo odprtimi vprašanji vzpodbudijo razmišljanje posameznika in ga usmerijo pri opazovanju in oblikovanju vprašanj.

Nekaj možnih vprašanj in izhodišč za starše:

  • Kaj te najbolj zanima o tej fakulteti?
  • Kaj je še nejasno?
  • Zanima me koliko je študij naravnan praktično in se dejansko naučijo narediti kaj konkretnega.
  • Česa res ne bi maral na tej fakulteti?

Ko pridemo domov

Ko pridemo domov lahko napravimo preprosto vrednotenje. Naredimo tabelo z dvema stolpcema. Prvi stolpec predstavlja plus (+) in drugi stolpec minus (-). Poiščemo čim več plusov in čim več minusov, ki smo jih na dani šoli opazili ali izvedeli skozi odgovore. Starši pa lahko postavijo naslednja vprašanja:

  • Kaj ti je bilo najbolj všeč?
  • Kaj te je najbolj motilo?
  • Kaje te je zmedlo?
  • Katera vprašanja so ostala neodgovorjena?
  • Kje boš dobil odgovore na ta vprašanje?

Z dobro pripravo, pozornim opazovanjem in radovednostjo ter vrednotenjem obiska lahko informativni dan prispeva h kakovostni poklicni odločitvi. Odločitev pa seveda mora že prej zoreti. Informativni dan je zgolj eden od kamenčkov v mozaiku odločitve.