Irska: večja vloga države pri skrbi za otroke

PREJELI SMO. Irski volivci so na sobotnem referendumu o pravicah otrok glasovali o spremembi ustave na mestih, ki govorijo o vlogi države pri skrbi za otroke.

Svoj glas je oddalo 33,49 % volilnih upravičencev, od tega jih je 57,4 % glasovalo za spremembe. Nasprotniki referenduma trdijo, da rezultati niso odraz pravične izbire ljudi, saj je vlada kršila pravila in uporabila davkoplačevalski denar za enostransko kampanjo, s pomočjo katere si je zagotovila podporo. Poleg tega je vrhovno sodišče dva dni pred referendumom odločilo, da je država zlorabila javni denar za financiranje kampanje in tako kršila načelo nepristranskosti.

Na prvi pogled majhne spremembe v ubeseditvi členov se bodo v prihodnosti lahko izkazale za zelo velike, saj gre za premik na področju razumevanja družbe. Irski volivci so odločali o tem, kdo bo glavni zaščitnik otrok: država ali družina? Zagovorniki so trdili, da je treba zaščiti otroke, nasprotniki pa, da bodo spremembe prinesle državi preveč moči. Slednji so prepričani, da bodo politiki, pod pritiskom anti družinskih lobijev, korak za korakom omejevali pravice staršev do zaščite otrok.

V 42.5členu irske ustave je zapisano, da je država dolžna posredovati, če starši ne izpolnjujejo svojih obveznosti, torej otrokom ne dajejo ljubezni, ne skrbijo zanje in za njihovo varstvo ter izobraževanje. Po dosedanji ustavi je bil odnos med državo in družino osnovan na filozofiji, ki pravi, da je družina najboljši prostor za otroka in da je naloga države podpirati družine pri njihovih prizadevanjih. V izjemnih okoliščinah, ko za otroke ni poskrbljeno, kot bi moralo biti, pa je naloga države, da posreduje. Takšno razumevanje odnosa med posamezniki, družinami in državo priznava družbeno naravo človeka in želi zaščititi naravni red. Človek po naravi živi z drugimi. Družina je temeljčloveštva in prostor, kjer moški, ženska in otroci živijo skupaj, drug drugega bogatijo, prispevajo k skupnemu dobremu družbe in oblikovanju civilizacije.

Nasprotniki referenduma so prepričani, da bo sprememba ustave s seboj prinesla preventivni pristop, ki bo dovoljeval, da država posreduje na podlagi verjetnosti, da se nekaj dogaja v škodo otroka, in ne na podlagi dejstev, da starši zanj nezadostno skrbijo. Novo besedilo enega od členov naj bi se glasilo takole: »Če je verjetno, da bosta varnost in blaginja otroka škodljivo prizadeti, država lahko posreduje in pri tem uporabi različne ukrepe, od pomoči do obvezne posvojitve.« Takšen pristop je ukoreninjen v razumevanju človeštva, ki je popolnoma nasprotno krščanskemu pogledu. Če je tako, država lahko prevzame odgovornosti staršev zato, da zagotovi vzgojo otrok v skladu s standardi, ki jih zahteva družba. S tega stališča tako tudi ni težko sprejeti, da naj država odloča, kaj je za otroka najboljše. Iz tega sledi, da najvarnejši kraj za otroka ni več družina, ampak država.

Okoljevarstveniki vedo, da je načelo preventivnosti tesno povezano s trajnostnim razvojem. Preventivno varovanje okolja pa ne ščiti »pozitivnih vrednot«, ampak se bojiškode. Naša liberalna družba spodbuja subjektivne in relativne izbire. Četudi te izbire vodijo do družinskih katastrof, jih liberalna družba ne bo omejila. Edini odgovor nanje je preventivno državno posredovanje, ki ga bolj kot ravnanje v skladu z univerzalnimi vrednotami ljubezni in zaupanja vodi strah. Liberalna ideologija je prepričana, da je eden izmed glavnih ciljev države zaščiti svobodo posameznika in mu pomagati, da se osvobodi različnih naravnih in družbenih struktur, ki omejujejo njegovo avtonomijo in preprečujejo njegovo samouresničitev. Družina je po tej ideologiji prva in glavna ovira, ki preprečuje samouresničitev posameznika.

Monika Novak

Viri:

http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2012/1112/breaking1.html

http://www.alive.ie/headline1.html

http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/1112/1224326473148.html?via=rel

http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_children’s_rights_referendum,_2012

Bénédicte Sage-Fuller, Gabriel Doherty, Grégor Puppinck: Children, the family and the state: Heuristic of fear or heuristic of trust and love? On the Irish referendum on Parent’s rights.

Foto: Irishtimes