Halcom že 30 let ustvarja digitalno prihodnost

Podjetje Halcom praznuje trideset let delovanja. Podjetje je pionir na področju razvoja inovativnih produktov in storitev za finančne ustanove v osrednji in jugovzhodni Evropi. Halcomovim strokovnjakom zaupa več kot 50 bank, po dve centralni banki in klirinški hiši ter več kot 250.000 podjetij na sedmih trgih.

Prvi internetni sistem, ki ga je Halcom postavil, je bil Siol in je pomenil močno referenco

Halcomova zgodba o uspehu se je začela leta 1992, ko je Matjaž Čadež, ustanovitelj in dolgoletni lastnik, ustanovil podjetje Halcom. Že nekaj let po ustanovitvi je skupaj z danskim partnerjem Belle Systems postavil prvi internetni sistem za Telekom Slovenije – Siol, kar je za novoustanovljeno IT-podjetje pomenilo močno referenco ter pričetek rasti in širjenja. Le leto kasneje so začeli razvijati plačilne sisteme v Sloveniji in za največjo slovensko banko NLB razvili prvo elektronsko banko na slovenskem trgu in tudi prvo elektronsko banko na svetu, ki je delovala na varen način z uporabo tehnologije PKI na pametnih karticah. Halcom je soustvarjal reformo plačilnega prometa med letoma 1997 in 2001, ko je plačilni sistem prehajal na evro, ter območje plačil SEPA.
Podjetje je uspešno zastavilo svojo vizijo in v naslednjih letih nadaljevalo preboje na trgu z implementacijo žiro kliringa za vse slovenske banke na Banki Slovenije in postavitev žiro kliringa za Centralno banko Bosne in Hercegovine. Eden glavnih mejnikov je bila tudi ustanovitev certifikatne agencije za izdajanje digitalnih potrdil, varnostnih elementov za vstop v bančno rešitev ali druge portale, ki je danes nepogrešljiv del varnega elektronskega poslovanja podjetij. Halcomova certifikatna agencija je od svoje ustavitve do danes izdala že več kot 570 tisoč kvalificiranih digitalnih potrdil v treh državah.

Produktnemu širjenju se je pridružilo ozemeljsko, kot del kanadske skupine pa je Halcom pridobil čvrsto finančno ozadje

Podjetje pa se ni širilo le na produktnem področju, temveč tudi ozemeljsko – na tuje trge. Ustanovilo je pridruženi hčerinski podjetji v Sarajevu in Beogradu. Med prvimi v Sloveniji je Halcom postavil infrastrukturo izmenjave elektronskih računov, ki je vsem slovenskim podjetjem omogočila izmenjavo računov prek varnega e-bančnega kanala. S sistemom e-računov, ki ga je razvil Halcom, je tako Slovenija med prvimi v Evropi, ki ima vsenacionalno izmenjavo e-računov.
Halcom pa je še naprej sledil uporabnikom in hitremu razvoju pametnih telefonov ter leta 2011 uspešno lansiral prvo mobilno banko v Raiffeisen banki Kosovo. V letih, ki so sledila, je podjetje predstavilo novo generacijo rešitve za e-bančništvo Hal E-Bank, napredno transakcijsko, prodajno, storitveno in komunikacijsko platformo, ki podpira različne distribucijske kanale.
Lastništvo podjetja je njegov ustanovitelj Matjaž Čadež leta 2016 predal v roke ameriškega podjetja Emphasys Software, del kanadske skupine Constellation Software, ki pokriva široko paleto programskih rešitev in sorodnih storitev subjektom v javnem in zasebnem sektorju. Na ta način je podjetje pridobilo čvrsto finančno zaledje, znanje in organizacijsko podporo in se ciljno usmerilo v razvoj produktov in storitev ter nadaljnjo rast števila strank ter tudi v regionalno širitev.
Halcom ima danes 146 zaposlenih (Slovenija: 96, Beograd: 45, Sarajevo: 5) in deluje na sedmih trgih srednje in jugovzhodne Evrope (Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Maroko, Srbija in Slovenija). Sodeluje z dvema centralnima bankama oz. klirinškima hišama in več kot 50 komercialnimi bankami. Halcomove e-bančne rešitve uporablja več kot 250 tisoč podjetij, ki opravijo 13 milijonov plačil mesečno v skupni višini 40 milijard evrov mesečno. Poleg vlaganja v znanje in nov kader Halcom stalno zagotavlja visoke standarde kakovosti produktov in deluje v skladu s standardoma ISO 9001 in ISO 27001.

Znanilci novih trendov v svetu digitalnega bančništva

Halcom je s svojimi rešitvami za elektronsko bančništvo še vedno edini ponudnik multibančnega koncepta elektronske banke, saj lahko poslovni uporabniki v eni rešitvi dostopajo do vseh svojih bančnih računov. Uporabniki bančnih storitev imajo vedno večje zahteve glede uporabniške izkušnje, večino aktivnosti, tudi nestandardnih, si želijo izvajati prek digitalnih kanalov. Želijo si preprostih in povezljivih storitev, ki jim osebno ali poslovno omogočajo dodano vrednost. Halcom te uporabnike nagovarja z rešitvijo Halcom One, ki omogoča preprost vstop v vse kanale digitalnega bančništva, uporabna pa je tudi pri drugih vsakodnevnih opravilih, saj omogoča kvalificiran digitalni podpis in deljenje identitete. V prihodnosti bo tako lahko pomenila enotno točko, s katero se bodo lahko povezovala različna podjetja in uporabniku ponudila vse, kar potrebuje v digitalnem svetu. Velik korak za rešitev Halcom One bo vključitev v državni sistem SI-PASS. To pomeni, da bodo lahko uporabniki rešitve dostopali v vse državne portale. Halcom je v letu 2020 lansiral tudi novo rešitev Halcom MultiPay, ki obstoječim uporabnikom Hal E-Bank omogoča fleksibilnejšo uporabo rešitve na sodobnih kanalih, kot sta splet in pametni telefon, hkrati pa je za manjše uporabnike to lahko povsem samostojna rešitev.

Prve rešitve že potrebujejo prenovo, še vedno pa razvijajo nove produkte

Usmerjajo se tudi v tehnološko prenovo rešitev. Halcom je namreč različne rešitve gradil več kot 25 let, sedaj pa so v fazi konsolidacije, kjer nameravajo iz celotnega nabora ustvariti sodobno platformo z raznovrstnimi uporabniškimi vmesniki. V sodelovanju s strateškimi partnerji pa intenzivno razvijajo nov produkt, ki bo bankam omogočal občutno hitrejši razvoj in uvajanje edinstvenih in personaliziranih poslovnih procesov in rešitev. Svoje rešitve namreč Halcom vedno razvija z mislijo na končne uporabnike. Pri snovanju nove rešitve so v ospredje postavili banke, saj želijo tudi njim čim bolj olajšati delo in poenostaviti postopke ter jim stati ob strani v procesu digitalizacije.

»Halcom je v preteklosti ustvaril dobre temelje delovanja. Cilj je vsekakor nadaljevati to uspešno zgodbo o elektronskem bančništvu in plačilnih sistemih. Na področjih, kjer smo zapisali zgodovino in kjer imamo izkušnje in reference, se želimo povezovati z drugimi domačimi in tujimi podjetji in omogočiti obstoječim strankam, da naprej rastejo z nami. Prav to bomo lahko dosegli le s podporo gonilne sile, naših zaposlenih, si pomočjo katerih želimo najti nove in inovativne rešitve za naše uporabnike.«
Tomi Šefman, izvršni direktor Halcoma