Gremo naprej

zastavaSlovenci smo eni največjih genijev na svetu. V slabih 23 letih smo uspeli iz sebe kot samostojne in neodvisne države narediti gospodarsko provinco, podobno kot smo bili za časa Avstroogrske. Brez enega samega strela tujega okupatorja! Podobno se je zgodilo mnogim afriškim in latinsko ameriškim državam, ko so se izvile iz spon kolonializma. Ampak, pri teh državah je bilo začetno izhodišče mnogo slabše kot naše.

Italijani in Avstrijci, tudi Angleži, Rusi, Nemci in drugi pospešeno kupujejo našo zemljo. Desettisoči Slovencev delajo v tujini, naša država pa se zdi, da bi celo rada, glede na novelo zakona o dohodnini, da bi se tja kar trajno izselili. Še posebej mladi množično odhajajo na tuje. Mnoga zadolžena podjetja v lasti bank bodo v naslednjih mesecih in letih verjetno sorazmerno poceni kupili tujci, kolikor jih ne bodo domači tajkuni, ki so v tujini skrili bankam ukradene milijone.

“Gremo naprej” iz neke LDS-ove volilne kampanje se je izkazal kot dejanski »gremo nazaj«. Nazaj v hlapčevski odnos, iz katerega so nas hoteli iztrgati Slomšek, Prešeren, dr. Janez Evangelist Krek, dr. Ivan Šusteršič, večina partizanov in domobrancev ter še mnogi drugi.

Danes je potreben resnični »Gremo naprej!«. Od prazne mize in malodušja se ne bo dalo živeti.

Kako torej naprej? To vprašanje si bo moral zastaviti vsak od nas. Od tega, kako si bomo nanj odgovorili in še bolj – kaj bomo dejansko naredili, je odvisno, kako bomo šli naprej. Ali bomo jamrali, ali se bomo spodbujali? Ali bomo delali ali se bomo presedali? Ali bomo ustvarjalni in iskali nove možnosti ali bomo delali vse po starem? Ali si bomo pomagali ali si bomo nagajali? Ali bomo spoštovali svoje korenine ali jih bomo rezali?

Ko bomo imeli odgovore na ta vprašanja, bo treba izvoliti take, za katere bomo verjeli, da so z nami podobno misleči in so za to pripravljeni nesebično delati.

Nujno pa je, da politika zagotovi ohranitev srednjega razreda ter predvsem, da bodo najbolj šibki med nami lahko dostojno živeli. Brez tega ne bo ne miru in ne napredka.

Tisti, ki verjamemo v Boga, molimo za Njegovo pomoč pri nalogah, ki nas čakajo.