Slomškov dan na Ponikvi – praznik slovenskih katoliških učiteljev, vzgojiteljev in katehetov

Letošnji Slomškov dan, naslov so mu dali Ljubimo svojo domovino in besedo materino, bo 25. septembra, poleg Društva katoliških pedagogov Slovenije pa nanj vabita še Slovenski katehetski urad in Župnija Ponikva. 

Slovenski verni pedagogi so se začeli srečevati na začetku leta 1989 v Dravljah z željo, da bi se redno dobivali, se medsebojno bogatili kot ljudje, kristjani in strokovnjaki. Po osamosvojitvi je prišlo novo upanje in počasi je dozorel čas, da so leta 1994 registrirali Društvo katoliških pedagogov Slovenije.

Anton Martin Slomšek je postal zavetnik slovenskih vernih učiteljev, vzgojiteljev in katehetov

Za stanovskega zavetnika so si izbrali blaženega škofa Antona Martina Slomška. Od leta 2003 so utečeni shod članov društva pripravili na Ponikvi, in sicer so tja na srečanje 23. avgusta povabili vse verne učitelje, vzgojitelje, katehete in starše, saj društvo poleg posredovanja znanja daje poudarek vzgoji. Osrednja misel srečanja je bila Slomšek – vez med družino, šolo in Cerkvijo. Takrat so tudi začeli leto priprav na razglasitev bl. Slomška za svojega stanovskega zavetnika. Blaženi A. M. Slomšek je bil narodni buditelj, duhovnik in škof. Bil je učitelj, šolski nadzornik, vzgojitelj družin in mladih, pesnik in pisatelj, predvsem pa velik človek, ki je v našem narodu utrjeval narodno zavest in poglabljal vero. Katoliški učitelji so prepričani, da njegov lik spodbudno vpliva na vse Slovence, še posebej na tiste, ki se ukvarjajo s pedagoškim poklicem.

V ta namen so marca 2004 pripravili simpozij o Slomšku, se mu priporočali v molitvi in mu izročali svoje pedagoško delo. Slovesna razglasitev bl. Slomška za zavetnika slovenskih učiteljev, vzgojiteljev in katehetov je bila 25. septembra 2004 na Ponikvi, vodil pa jo je dr. Anton Stres. Od takrat naprej je tista sobota v septembru, ki je najbliže Slomškovemu godu, v slovenski Cerkvi praznik slovenskih učiteljev.

Slomškov dan za medsebojno bogatitev, opogumljanje in prepoznavanje dobrega dela

Letošnji Slomškov dan bo 25. septembra, poleg Društva katoliških pedagogov Slovenije pa nanj vabita še Slovenski katehetski urad in Župnija Ponikva. Namen vsakoletnega Slomškovega dneva je povezovati učitelje, vzgojitelje, katehete in starše, moliti za blagoslov vzgojno-izobraževalnega dela, vrednotiti pedagoško in katehetsko delo, približati Antona Martina Slomška Slovencem, sprejeti njegovo držo, da »s tožbami ne bomo poboljšali sveta, ampak naj vsak v svojem stanu stori, koliko premore, in hitro bo svet boljši«.

Naslov letošnjega srečanja je Ljubimo svojo domovino in besedo materino. Naslov dneva je vsako leto vzet iz modrosti bl. Slomška. Srečanje je sestavljeno iz treh delov: svete maše, predavanja ter akademije s podelitvijo Slomškovih priznanj. Letos bo predavala ddr. Barica Marentič Požarnik, naslov njenega predavanja pa je Učitelj kot vzgojitelj – spodbude in ovire. Predavateljica bo tudi postala častna članica DKPS. Doktorica psihologije in pedagoških znanosti je na Filozofski fakulteti predavala predmeta pedagoška psihologija in izkustveno učenje. Oblikovala je številne generacije Slovenskih pedagogov in tako prispevala k moralnemu zorenju mladih in posledično slovenske družbe.

Slomškovo priznanje pa prejmejo s. Ema Alič, šolska sestra, katehistinja, članica Urada za mlade pri Slovenski škofovski konferenci, v času epidemije pa se je posebej posvetila digitalizaciji katehetskih vsebin; Marija Pisk, ki je bila učiteljica razrednega pouka v Tolminu, po upokojitvi pa nadaljuje delo na Pedagoški fakulteti v Kopru na področju razvijanja in uveljavljanja modelov dobre vzgojne prakse; in Erika Ašič, ki je zaposlena na Društvu katoliških pedagogov Slovenije ter tajnica in strokovna sodelavka odgovornega urednika revije Vzgoja. Je tudi urednica zbornikov mednarodnih konferenc Vzgoja za ljubezen do domovine in države.

Pomemben del vsakega Slomškovega dneva je tudi maša v župnijski cerkvi na Ponikvi, ki jo bo letos daroval novi celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž.