Fakulteta za poslovne vede omogoča popust za šolnine v obsegu doseženih točk na maturi

Fakulteta za poslovne vede v akciji, ki velja do 31. julija, vsem prihodnjim študentom omogoča popust za šolnine v obsegu doseženih točk na maturi.

Fakulteta za poslovne vede, ki deluje v okviru Katoliškega inštituta, je prva fakulteta prihodnje katoliške univerze. Hiter razvoj v zadnjem obdobju je zagotovo posledica izrazite usmerjenosti v kakovost študijskega procesa, med lastnostmi katere so predvsem: prečiščeni in sodobni predmetniki, usmerjeni v uporabnost pridobljenih znanj v praksi, kar zagotavlja zaposljivost diplomantov; mednarodno uveljavljeni predavatelji s praktičnimi izkušnjami; oseben in neposreden odnos s študenti ter delo v majhnih skupinah; poudarek na pomenu etičnosti poslovanja, ki se začne s tovrstnim vedenjem tako študentov kot sodelavcev fakultete že med študijskim procesom.

Oba, tako univerzitetni kot magistrski program Fakultete za poslovne vede, je akreditirala država in sta v celoti enakovredna programom državnih fakultet. Imajo pa v mednarodnem merilu naši diplomanti še dodatno prednost, saj je povsod v razvitem svetu katoliško šolstvo sinonim za kakovost.

Ker Fakulteta za poslovne vede ni koncesionirana, torej od države ne prejema nikakršnih sredstev za svoje delovanje, ga delno zagotavljamo tudi s šolninami. Da te ne bi bile nepremostljiva ovira za naše prihodnje študente, smo letos bistveno (od 20 pa vse do 70 %) znižali že redni cenik. Poleg tega v akciji, ki velja do 31. julija, vsem prihodnjim študentom omogočamo še dodaten popust v obsegu doseženih točk na maturi. Akcija velja za vse bodoče študente univerzitetnega in magistrskega programa, ki so kdaj opravili maturo v Sloveniji in lahko z uradnim potrdilom dokažejo dosežene točke.

Dodatne informacije o vpisu in akciji VAŠE TOČKE na maturi = VAŠ POPUST pri šolnini najdete na spletni strani: www.fpv.si.

Pripis: objava je oglasno sporočilo.