FPV pri Katoliškem inštitutu: Javno vabilo mladim doktorjem znanosti

Fakulteta za poslovne vede Katoliškega inštituta (FPV) vabi mlade doktorje znanosti k oddaji ponudb za sodelovanje pri izvajanju javnoveljavnega (akreditiranega) univerzitetnega in magistrskega ter v prihodnosti tudi doktorskega študijskega programa in znanstveno-raziskovalnih projektov na področju poslovnih ved, managementa oz. ekonomije.

Kandidati za visokošolske učitelje na FPV morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. starost do vključno 35 let;
2. pripadnost nauku in morali Katoliške Cerkve oz. celostnemu humanizmu, kot ga opredeljuje družbeni nauk Katoliške Cerkve;
3. veljavna izvolitev v naziv visokošolskega učitelja na širšem področju poslovnih ved, managementa oz. ekonomije; ali
4. doktorat znanosti in znanstvene objave s širšega področja poslovnih ved, managementa oz. ekonomije v recenziranih domačih ali tujih revijah ter izpolnjeni drugi pogoji, ki omogočajo izvolitev v naziv visokošolskega učitelja po Merilih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Fakultete za poslovne vede, ki so objavljena na spletni strani FPV.

Svoje ponudbe za sodelovanje naj zainteresirani kandidati pošljejo do najkasneje 20. maja 2017, izključno po e-pošti na naslov: [email protected].

Vlogi naj bo priložen kratek življenjepis z znanstveno bibliografijo in potrdilo o morebitni veljavni izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja. FPV bo opravila vrednotenje prejetih ponudb in izbrane kandidate povabila na informativni razgovor, ki bo osnova za morebitno pogodbeno ureditev medsebojnih pravic in obveznosti. FPV na podlagi tega vabila ni dolžna izbrati nobene izmed prejetih ponudb, niti vzpostaviti sodelovanje s kandidati, ki bodo vabljeni na pogovor. Vsi prejeti osebni podatki se bodo uporabili izključno za namen morebitnega sodelovanja pri delovanju FPV in ne bodo dostopni javnosti.