F. Koncilija: 90-letnica krvavega obračuna komunistov z orjunaši v Trbovljah

OrjunaO Orjuni na splošno in v sklopu njenega delovanja na ravni bivše Jugoslavije, smo v Časniku pred časom že poročali. Kako pa so komunisti napadli orjunaše z bombo in s streljanjem, ter maščevanje orjunašov nad komunisti, pa bomo ob 90 – letnici dogodkov opisali v tokratnem prispevku.

Orjuna

Orjuna je bila ustanovljena kmalu po prvi svetovni vojni v Splitu kot jugoslovanska nacionalistična in teroristična organizacija. V Sloveniji pa je bila Orjuna organizirana že leta 1922. Orjunaši so se zavzemali za jugoslovanski unitarizem, njihovo geslo pa je bilo:«En narod, ena država, en kralj!« ORJUNA (ORganizacija Jugoslovanskih Nacionalistov), je zagovarjala obrambo jugoslovanske države in se zavzemala za zatiranje delavskega gibanja. Po načinu svojega delovanja se niso dosti razlikovali od fašistov. Februarja 1924 pa so slovenski orjunaši, na zboru v Celju, napovedali tudi boj proti komunistom. Še istega leta je tako v Trbovljah, v središču rdečih revirjev, prišlo do obojestranskega krvavega obračuna.

Spopad

Tisto nedeljo dopoldan, 1. junija 1924 je kakšnih 800 orjunašev korakalo od kolodvora proti središču Trbovelj, kjer je bilo po programu načrtovano razvitje prapora. To pa je bila za komuniste v revirju prehuda provokacija! Zato se je Komunistična partija Jugoslavije (KPJ) na ta prihod orjunašev pripravljala domala en mesec. Načrtovali so nenaden napad in hiter umik, saj so se dobro zavedali, da 50 – 70 rudarjev – komunistov s podporo nekaj deset borcev Proletarskih akcijskih čet (PAČ), ne bo kos dobro oboroženim in številčno mnogo močnejšim orjunašem. Na »Vodah« pri Povšetovi kavarni, so skriti in oboroženi komunisti orjunašom pripravili zasedo. Godbo so spustili naprej, na orjunaško povorko pa so vrgli bombo in nanje začeli streljati s pištolami.

Orjunaši so s streljanjem odgovorili nazaj in nastala je precejšnja zmeda, tako da je bilo v spopadu sedem ljudi mrtvih, okoli štiriindvajset pa ranjenih. Navkljub mrtvim in ranjenim so orjunaši na trgu v Trbovljah skupaj z njihovim ranjencem na nosilih in ujetim, ter zvezanim talcem, komunistom in rudarjem Fakinom, razvili prapor. Po končani slovesnosti so Fakina peljali v gostilno Kužanec, kjer so pogostili, nato pa v občinskem kamnolomu za pošto ustrelili. Orjunaši so bili tako razjarjeni, da so po eksekuciji Fakina zažgali še Rudarski dom. Seveda to ni bil prvi incident v Sloveniji. Že 17. maja 1922 je na skupščini Podpornega društva jugoslovanskih akademikov, kjer je med splošnim pretepom članov, razjarjeni dalmatinski akademik Galzina streljal s pištolo. Mrtvih in ranjenih ni bilo.

Orjuna razpuščena

Spopad med komunisti in orjunaši, ter razvoj dogodkov v Trbovljah, ki so sledili temu krvavemu spopadu je v nekaj letih zelo oslabilo obe nasprotujoči si strani. Orjunaše so ljudje še bolj sovražili, s številnimi aretacijami komunistov pa je bil »obglavljen« celotni partijski vrh v Revirjih. Dodatne težave pa je povzročila 12. julija 1924 sprejeta tako imenovana mala »OBZNANA«, s katero je Pašić – Pribičevićeva vlada razpustila vse delavske organizacije v Jugoslaviji. Na območju ljubljanske oblasti je bila Orjuna delno razpuščena junija leta 1926, dokončno pa z razglasitvijo šestojanuarske diktature kralja Aleksandra I. Karađorđevića, 6. januarja 1929. S to diktaturo je kralj Aleksander, ki so ga 9. oktobra 1934 ubili v Marseille, v Franciji, razveljavil Vidovdansko ustavo iz leta 1921, razpustil parlament in kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) se je preimenovala v kraljevino Jugoslavijo. To pa je že druga zgodba, mar ne?

(Vir: Slovenec, 02. junija 1924 in Wikipedija).

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.