F. Feltrin: Janez Janša ni bil boter združevanja SLS+SKD, to vem, ker sem bil zraven

Janez Janša je na kongresu SLS napoved konec pozebe in spomnil na dobro sodelovanje v skupnih koalicijah v preteklosti. Foto Twitter Janez Janša
 

Če je želja po sodelovanju razumljena za okupacijo, se vprašam, kaj je bilo pred letošnjimi volitvami. Takrat so se leve stranke že pred volilnim dnem zaklinjale, da bodo po volitvah oblikovale levo vlado in z Janezom Janša nikakor ne bodo sklepale vladne koalicije. Danes imamo zato manjšinsko vlado z manjšinskimi strankami. In imamo velike skrbi za našo prihodnost.

V času združevanja SLS+SKD so me, kot takratnega generalnega sekretarja stranke SLS in poznavalca političnih razmer v njej, »botri« spraševali za nasvete in mnenje, koga bi s strani takratnega vodstva stranke SLS predlagal za predsednika združene stranke. Povedal sem jim, da je Marjan Podobnik edini, ne glede na vse takratne neresnične obtožbe zoper njega, ki stranko lahko ponovno popelje k političnemu uspehu. Vsa druga predlagana imena sem označil za neuspeh. Seveda sem povedal tudi vse moje pomisleke, ki sem jih imel do Podobnika, posebej sem izpostavil njegovo mladostno vihravost ter vrsto nepremišljenih dejanj, ki so se mu v tistem času zgodila. Žal mi takrat tega ni nihče verjel

Janez Janša ni bil boter združevanja SLS+SKD

Naj povem tudi, da med botri združevanja SLS+SKD ni bilo Janeza Janše, kot je to komentarju na peti strani ponedeljkovega časnika Delo (1. 10. 2018) zapisala Suzana Kos v članku z naslovom »Zakaj Janez Janša napoveduje konec pozebe«. Prav tako Janez Janša ni bil avtor Zakona o volitvah, s katerim je bil uzakonjen sedanji proporcionalni sistem volitev v Državni zbor, pač pa je bil to dr. France Zagožen. Naj spomnim, omenjeni zakon je danes, milo rečeno, spoznan za nedemokratičen. Saj je po  sedanjem Zagožnovem volilnem zakonu v isti volilni enoti za poslanca lahko izvoljen kandidat z 250 prejetimi glasovi volivcev, v državni zbor pa ne pride kandidat z 2.500 prejetimi glasov volivcev.

Agonija stranke SLS trajala predolgo!

Žal pa mojega nasveta niso upoštevali in so za predsednika združene stranko SLS (+SKD) imenovali dr. Franca Zagožna. Napaka! Take napake so v SLS ponavljali še vrsto let in na čelo postavljali osebnosti brez politične karizme in sposobnosti nastopanja v javnosti, kar je za vsako politično stranko nujno. In tudi zato je agonija stranke SLS trajala tako dolgo. Predolgo!

Upam, da se Marjan Podobnik v vlogi novega predsednika zaveda, da je predsednik politične stranke. Da je njen »odsev« v javnosti. Ni pa edini, ki o politiki in vodenju stranke vse ve in zna. Uspeh vsake politične stranke je odvisen tudi in predvsem od organizacijskih sposobnosti njenega celotnega vodstva, seveda pa je strankin uspeh povezana tudi s številom in aktivnostmi njenega članstva. Če člani neke stranke nimajo možnosti, da bi vplivali na njeno organiziranost in delovanje, stranka kaj hitro zapade v krizo, saj se pojavi pasivnost v vodstvu in med članstvom. To se zgodi, tudi če je strankin predsednik medijsko znana osebnost, izrazito negativno pa se to odrazi na samih volitvah.

Želim, da se sedanje vodstvo SLS zaveda, da bi ponavljanje katerih koli napak iz preteklosti, v mislih imam razne osebne zamere in nesoglasja, povzročilo dokončen konec SLS in z njo tudi slovenske pomladi. Tega pa si v Sloveniji večina prebivalstva zagotovo ne želi. Da je temu tako, smo priča sedanji vladni koaliciji z Levico.

Ker je v Sloveniji na pohodu grobi »levičarski socializem«, ki ga propagirajo politiki, ki imajo polna usta sociale in za lastne potrebe polne denarnice. Ni odveč previdnost, da levičarji ne bi svojih »puckov« znova podtikali v stranko SLS, kot se je dogajalo v preteklosti.

Marjan Podobnik se zna obnašati na političnem parketu

Že večkrat sem poudaril, da je nerazumljivo, , da stranke, pri tem ne mislim na vse pomladne stranke, brez temeljitih pogovorov in preverjenih razlogov izključujejo svoje predvsem vidne člane in jih tako »mečejo« neposredno pred vrata nasprotnih strank. Zavedati se je potrebno, da vsak član stranke, posebno pa še vodilni, s seboj odnesejo del strankine politike, ki jo prenesejo h konkurenčni stranki ali pa k novi »instant« stranki. Temu smo bili priče tudi pred letošnjimi volitvami, ko so v »instant« strankah nastopali »izgnanci« in užaljenci.

Res je, da stranko v javnosti predstavljajo njeni karizmatični in politično sposobni voditelji. Stranka je tudi politično »zavetje« velikega števila nas državljank in državljanov, ki želimo pripadati tisti stranki, ki zagovarja demokratično pravičnost naš svetovni nazor ter vzgaja narodno zavest. Ljudje smo pač družabna in kulturna bitja, ki želimo živeti in ustvarjati v družbi, kjer naj bi bili vsi enako obravnavani in spoštovani pred vsemi državnimi inštitucijami, kot to na zagotavlja naša ustava.

Zato morajo stranko voditi ljudje, ki imajo politično in državniško modrost. Ob predsedniku stranke in njenemu vodstvu morajo biti osebe, ki se tudi znajo gibati v soju novinarskih reflektorjev in mikrofonov. To Marjan Podobnik zagotovo je in v njegovi bližini so ljudje, v to sem prepričan, z organizacijskim, pravnim in gospodarskim znanjem, ki ne bodo zgolj figure, stranki v okras. Podobnik potrebuje podporo ljudi, ki so pripravljeni ponuditi svoje sposobnosti in jih udejanjati in združevati za strankino prepoznavnost pred javnostjo.

Pri vsem tem pa igrajo ključno vlogo tudi mediji, ki jih pa v Sloveniji še vedno obvladuje stara politična struktura komunizma in ateizma. Zato še po 27. letih naše samostojnosti nismo doživeli državnega vodstva, ki bi potegnilo črto pod preteklostjo in se za vse, kar je bilo krutega in zamolčanega, opravičila.

Moje osebno prepričanje je, da Marjan Podobnik oseba, ki ve in zna, kako se je potrebno obnašati na političnem parketu. Prepričan sem, da mu bo to uspevalo v sedanjih razmerah, ko je SLS neparlamentarna stranka, ki jo mediji redko opazijo, če pa jo že, jo načrtno odrivajo stran od največje politične stranke SDS. Kar je značilno zlasti za medije, ki se hranijo z državnim denarjem, ki priteka z oglaševanjem gospodarstva v državni lasti.

Po jeseni in zimi bo znova zasijalo pomladno sonce tudi v slovenski pomladni politiki! V to sem prepričan, ker zaupam Marjanu Podobniku.