Erik J. Krisch: Če stopiš mački na rep, zacvili!

alternativna akademijaKomunisti zasejali sovraštvo med Slovence! To zgodovinsko resnico je na Šentjoštu povedal kardinal Rode ob kapelici mučencev, ko je bral mašo za domovino ob 25-letnici samostojnosti domovine Slovenije.

Komunistični glasili kot Dnevnik in Delo sta objavili, da je proti govoru protestirala Alternativna akademija, zamolčala pa dejstvo, da to Alternativno akademijo vodi dr. Rastko Močnik, ki služi s širjenjem edine resnice, propadle ideje komunizma. Te dni so se v Dnevniku s pismom bralcev, podpisanim skupinsko, oglasili tudi stalni dopisniki pisem bralcev, ki širijo sovraštvo. Dr. Rastko Močnika in njegovo filozofijo poznam že dolga leta, omenjene osebe pa mi niso znane. Ne vem, kakšna je njihova izobrazba in kdo so. Vsekakor pa spadajo v razred oseb, ki jim razum ne dopušča, da bi trditev gospoda kardinala Rodeta sprejeli. Kajti dejstev, ki njegovo trditev potrjujejo, je dandanes zahvaljujoč komisiji za odkrivanje morišč in Študijskemu centru za narodno spravo (SCNC), obilo.

Ne gonite svoje o izdajalcih, sodelavcih z okupatorjem in tako dalje. Vi ste tisti, ki še vedno vnašate v javni diskurz sovraštvo. ‘Dos`t vas imam’, malo se poglobite vase in skušajte biti normalni.

Erik J. Krisch, Ljubljana