Utrinek: Domovino hranimo z našim domoljubjem

domovina pridnih rokDomoljubje je življenjska vrednota, ki se navezuje na življenjsko sozvočje in harmonijo z naravnim okoljem, kjer je naš dom. Naš dom je tam, kjer  smo se rodili in kjer živimo ter ustvarjamo. Tam, kjer so naši domači ljudje.

Dom predstavlja življenjsko toplino, domačnost in varnost. Gre za sproščujoč in varen ter nenadomestljiv občutek, ki nas duhovno pomirja in krepi s potrebno življenjsko duhovno močjo ter energijo. Zato je ljubezen do svojega doma nezamenljiva. To dokazujejo tudi tisti, ki so šli živet v tujino in imajo veliko domotožje.

Domoljubje ima več obrazov in vsak je čudovit. Poznamo domoljubje do rojstnega doma, družinskega doma in domovine.

Bistveni sestavni del domoljubja sta domača pozitivna tradicija in kulturna dediščina.  Za kulturno dediščino je značilna  kulturna izvirnost, identiteta, ki krasi domoljubje in temelji na sozvočju, harmoniji z naravnim okoljem, kjer domujemo.  Z njo krasimo raznoliko svetovno kulturo in žanjemo medsebojno kulturno  spoštovanje in občudovanje na našem planetu.

Čudovita  je krepitev duhovnih moči z izvirno domoljubno pesmijo in glasbo, ki je odsev domačega okolja in obnavlja duhovno in telesno energijo na isti frekvenci kot diha in živi domače naravno okolje v katerem živimo.

Za zdravje in dobro počutje je koristno prehranjevanje s pridelki iz domačega okolja. Prav tako je koristno gospodarjenje z domačimi naravnimi zakladi (zemlja, les, voda, zrak), ki bogatijo naše domače okolje.

V naši naravni biti je, da najdemo  harmonijo z naravnim okoljem, v katerem živimo. Sonaravno življenje je odraz našega domoljubja in spoštovanja samega sebe.

Občutek za domoljubje negujemo z:

 • Negovanjem poglobljenih  človekoljubnih odnosov z ljudmi iz domačega okolja, kar je povsem logično, saj jih pogosto srečujemo in nam bodo prvi priskočili na pomoč, če bo potrebno.
 • Občudovanjem izvirnosti in lepot naravnega domačega okolja.
 • Občudovanjem in uživanjem ob izvirni slovenski glasbi in pesmih, ki so odraz lepote našega naravnega okolja in ravnovesja.
 • Spodbujanjem ustvarjalnosti, ki temelji na domačem alpskem glasbenem melosu pri različnih glasbenih zvrsteh.
 • Občudovanjem in uživanjem v duhovnem življenjskem ravnovesju z domačim naravnim okoljem in soljudmi, kar ustvarja v človeku nezamenljivo sproščenost, mirnost in varnost.
 • Obvezno predstavitvijo in negovanjem naše kulturne dediščine v okviru turistične in kulturne ponudbe.
 • Izobraževanjem domoljubnih vrednot v šolah.
 • Spoštljivo uporabo in negovanjem domačega jezika in običajev.
 • Ohranjanjem vljudnega in spoštljivega odnosa do strank v trgovinah, bankah, gostiščih in drugje  s slovenskimi vljudnimi izrazi » prosim, izvolite, hvala«, ne pa s prostaškim, nevljudnem, nedomačem »evo«, ki skuša nadomestiti tudi kopico drugih slovenskih izrazov ( poglejte, vidite,  tu, tam, sem,   tja, nate, tu imate…) in s tem zelo siromaši slovenski jezik in kulturni, etični nivo v medijih in medsebojnih odnosih, zlasti v javnosti.
 • Vzpostavitvijo domačega občutka v trgovinah in gostiščih, kjer se naj vrti predvsem domača glasba, ne pa izključno tuja, sicer imamo občutek, da nismo doma, ampak v tujini. Poleg tega gre za vprašanje naše minimalne zdrave samozavesti, spoštovanja naše kulturne  sonaravne biti.
 • Občudovanjem in uživanjem v duhovnem življenjskem ravnovesju z domačim naravnim okoljem in soljudmi, kar ustvarja v človeku nezamenljivo sproščenost, mirnost in varnost.
 • Občudovanjem in ohranjanjem slovenske  duhovne in materialne kulturne  dediščine.
 • Obvezno predstavitvijo in negovanjem slovenske duhovne in materialne kulturne dediščine ( ljudska glasba in pesem ter noša ter narodno zabavna glasba) in naše izvirne sonaravne kulturne biti v okviru turistične in kulturne ponudbe.
 • Gospodarnim izkoriščanjem slovenskih naravnih zakladov, gospodarskih, kadrovskih in razvojnih zmogljivosti za dvig posamičnega in skupnega blagostanja.
 • Domoljubno medijsko naravnanostjo, ki spodbuja k civiliziranemu vrednotnemu napredku z zdravo samozavestjo do samega sebe in slovenske skupnosti, njene vsaj 1000 letne pozitivne zgodovine in ne  omalovažuje prednosti slovenskega okolja, slovenske samostojnosti in domačih dosežkov.
 • Ohranjanjem in negovanjem kulturno dediščinskih značilnosti slovenskega okolja: narodnih noš, običajev, ljudskih pesmi in glasbe
 • Ohranjanje arhitekturnih zgodovinskih draguljev in značilnosti na slovenskem.
 • Pozitivno medijsko naravnanostjo, ki seznanja s pozitivnimi dogodki in dosežki, pri negativnih sporočilih pa vedno doda poučno vrednotno noto, kako bi se bilo mogoče izogniti negativnem dogodkom, pojavom oziroma okoliščinam.
 • Domoljubno, zdravo samozavestno vrednotno in učinkovito vodenje slovenske politike k uresničitvi  plemenitih kratkoročnih in razvojnih slovenskih ciljev.
 • Nenehnim uveljavljanjem domoljubnih, človekoljubnih in gospodarskih pozitivnih vrednot, kar bo uvrstilo slovensko skupnost v sam vrh civiliziranih, vrednotno ter gospodarsko uspešnih držav.

Vse najboljše, Slovenija, ob tvojem prazniku!