Zakaj in kako je prišlo do ustanovitve domobranstva

Domobranci … kaj nam pomeni  ta beseda? Pomeni nam vojake, ki so branili slovenska življenja, domove in vrednote  pred napadi in razdejanjem partizanskih enot, izvajalcev komunistične revolucije. In z življenjem plačali to poslanstvo. Bili so odgovor na medvojne dogodke in revolucijo.

Po podpisu nenapadalne pogodbe avgusta 1939 med Stalinom in Hitlerjem, je Nemčija 1. septembra napadla Poljsko in si jo razdelila z zaveznico Rusijo. Na ta napad sta odgovorili Francija in Anglija in po Evropi se je vnela druga svetovna vojna. Iz Moskve so vse komunistične stranke dobile ukaz, da naj podpirajo Nemce.

Jugoslavija je bila napadena 6. aprila 1941. Nemške čete, skupaj z zavezniki Italijani, Madžari in Bolgari, so zasedle jugoslovansko ozemlje. Tako smo imeli v Sloveniji na severu Nemce, na vzhodu Madžare, po sredini in na jugu pa Italijane.

Slovenski komunisti sestavljali Gestapu sezname zavednih Slovencev

Kot zavezniki, so slovenski komunisti z navdušenjem pozdravljali okupatorja, delali zanj propagando, razobešali zastave s kljukastim križem, sestavljali Gestapu sezname zavednih Slovencev. 27. aprila so celo ustanovili PIF, Proti Imperialistično Fronto, naperjeno proti Angležem in Francozom.

Slovenski narod je bil pretresen, a že takoj so se organizirala prva odporniška gibanja: meseca maja je SLS ustanovila Slovensko legijo, Sokoli pa Sokolski vojni svet, ter avgusta Sokolsko legijo. To so bile paravojaške enote, pripravljene sodelovati z zahodnimi zavezniki, zaenkrat z vohunjenjem in obveščevanjem. Zavedali so se, da bi bila oborožena vstaja takrat tragična za slovenski narod, zaradi prevelike vojaške premoči okupatorjev in možnih represalij. Vsekakor je pa primorski TIGR že 13. maja izbojeval bitko z Italijani na Mali gori pri Ribnici.

22. junija 1941 je Nemčija prelomila pogodbo in napadla Rusijo. Prijatelji okupatorji so kar naenkrat postali sovražniki, čeprav se v Sloveniji ni nič spremenilo. KP je svojo PIF preimenovala v OF – Osvobodilno Fronto, naperjeno proti svojim bivšim zaveznikom. Datum 27. april, dan ustanovitve PIF, preimenovane v OF, se sedaj praznuje v Sloveniji kot “Dan upora proti okupatorju”. S tem pač hoče KP zamegliti svoje začetno zavezništvo z njimi.

Komunistični partiji, majhni po številu, a strogo disciplinirani, brez vsakršnih moralnih principov in z v Moskvi izvežbanimi člani, je vojna z okupacijo nudila težko pričakovane razmere, da izpelje revolucijo in prevzame oblast. Seveda pa tega cilja ni smela priznati in je organiziranje in oboroževanje svojih vojaških enot – partizanov, preoblekla v NOB. Proglasila se je tudi kot edina voditeljica tega boja in kdor bi se boril mimo nje, bo proglašen za izdajalca in kot tak, zasluži smrt. Prvi partizanski bataljon je bil ustanovljen meseca avgusta 1941.

Začetek revolucije

Metamorfoza, da so okupatorji iz zaveznikov postali sovražniki šele po napadu na Sovjetsko Zvezo, se jasno izraža v prvih partizanskih pesmih, sedaj v pozabi:

“Na klic Kominterne – združite se v čete – v boj za Sovjete – rdeče smo fronte bojevniki mi – ker naše je geslo: Sovjeti sveta.”

Za izpeljavo revolucije se je partija morala znebiti svojih ideoloških nasprotnikov. Po mestih so njene posebne enote pobijale vplivne Slovence, za katere je vedela, da se ji ne bodo nikoli podredili. Na deželi so pa to delo opravljali partizani s plenjenem po kmetijah in požiganjem hiš, šol in cerkva ter mučenjem ideoloških nasprotnikov, proglašenih za izdajalce, predno so jih pobili. S tem so terorizirali ljudstvo. Da pa pokažejo, da se bore za svobodo, so izvajali sabotaže, posebno na prometne zveze in uprizarjali spopade z okupatorjem; tem spopadom so sledile krvave represalije. Tako so tudi izpolnjevali navodila E. Kardelja, našteta v pismu Titu: “… kako je za okrepitev partizanskih odredov moč izrabiti okupatorjevo požiganje vasi in druge vrste maščevanja nad civilnim prebivalstvom. Represalije je zato preprosto treba izzivati, okupatorja naravnost prisiliti nanje, za zmago revolucije so potrebni kar najhujši zavojevalci.“

Tisoči darovani na oltarju revolucije

In to se je dogajalo v naši domovini, s tisoči in tisoči žrtvami, darovanimi na oltarju revolucije. Tako imenovani NOB je bil le scenarij v katerem je potekala revolucija in boj za oblast. Te partizanske akcije so bile vsakodnevne, okupatorja niso dosti brigale, saj so žrtve bili po večini Slovenci in povrhu so mu dajale še povod za maščevanje.

Tisti del prebivalstva, ki ni nasedel propagandi in lažem in je stvarno presojal dogodke ter razumel, za kaj gre, in se tudi ni dal ustrahovati, se je pa znašel v zelo težkem položaju. Prepuščen sam sebi, je bil prisiljen, da si organizira samoobrambo in si priskrbi orožje, da se brani pred revolucionarji, preimenovanimi v osvoboditelje naroda. S to nujnostjo po samoobrambi so komunisti sprožili državljansko vojno v Sloveniji.

Vaške straže

Prve take samoobrambne skupine so bile Vaške straže, prva ustanovljena julija 1942,  in potem po vaseh na ozemlju pod italijansko zasedbo. Sami so si priskrbeli orožje, nekaj starega so pa dobili od Italijanov. Po ustanovitvi teh slabo oboroženih in po večini vojaško neizvežbanih enot, so se partizanski vdori po vaseh znatno zmanjšali.

Znan je tragičen konec vaških stražarjev, utrjenih v Turjaškem gradu, čakajoč na zahodne zaveznike, kar se pa ni zgodilo. Ko je Italija 8. 9. 1943 kapitulirala, je prepustila vse orožje partizanom, v zameno za prosto pot domov njenim četam in tudi vojnim zločincem. Italijanski topničarji so še porušili zidove turjaškega gradu in ko je zaplapolala bela zastava vdaje, so vdrli partizani, ranjence takoj pobili, druge pa zvezane odpeljali v že izpraznjeno mesto Kočevje in jih tam po  večini postrelili. Ta morija je bila dokončen dokaz, da ne gre za osvobajanje, ampak za revolucijo.

Skromne, a učinkovite samoobrambe je bilo s tem konec. Ozemlja, ki so jih Italijani izpraznili, so partizani proglašali za  »osvobojeno ozemlje«, a so jih Nemci zasedali brez najmanjšega odpora. Partija in partizansko vodstvo se je zavedalo, da se vojna sreča odloča na vélikih bojiščih, ter usoda narodov na konferenčnih omizjih zaveznikov , zato je njihov vojaški poseg nepomemben in potreben le za domačo propagando. Z Nemci, ki so že tudi dvomili o svoji zmagi, so se pogajali, kako naj bi si med seboj povzročali čim manj škode, a ohranili videz bojevanja. Tako se bodo lažje posvetili evoluciji za prevzem oblasti.

Za protikomunistični tabor več kot črno obzorje in njih voditelji so se tega dobro zavedali

Nujnost po samoobrambi je bila jasna. Za uspešno obrambo celotne dežele in da preneha teror, bo potrebna dobro oborožena vojska, ne ilegalne enote, kot so nekateri svetovali ki bi se znašle med dvema ognjema. A kako organizirati to vojsko v zasedeni deželi? Stali so pred težko odločitvijo: ali prepustiti ljudi svoji usodi, ali pa organizirati, tudi s pomočjo okupatorja, protirevolucionarne čete, ki bi se pa borile izključno proti partizanom, nosilcem revolucije.  Ocenili so, da bi bilo to manjše zlo kot pa prepustiti slovenski narod komunizmu. A zavedali so se, da gledano z mednarodnega vidika, jih ta odločitev izpostavlja, da bodo obdolženi kolaborantstva. Tvegali so tudi to, ker niso našli drugega izhoda.

To je pa izrabila KP, ki jih je prisilila v ta stik, in jih v svoji propagandni mreži obdolžila izdajalstva. Dobljeno orožje pa ni bilo namenjeno, da bi se borili za okupatorja, ampak za obrambo slovenstva v državljanski vojni, ki jo je zanetila prav KP. V državljanskih vojnah se pa ne gre za izdajalstvo, temveč je spopad med pripadniki različnih družbenih ureditev.

Prvi domobranski bataljon je bil ustanovljen 15. septembra 1943

Organizirani so bili kot slovenske protikomunistične vojaške enote s slovenskimi častniki, s slovenskim poveljevalnim jezikom in pod slovensko zastavo. Po večini so jih sestavljali prostovoljci. Okrog 15.000 fantov in mož je stopilo v te vrste. Naloga domobrancev je bila preprečevati partizanske akcije po Sloveniji, ki so prinašale ljudem toliko gorja.

Nemci so dobro vedeli, da je za domobrance, zavedne Slovence, stik z njimi travmatičen, da ga prenašajo samo zato, da bi rešili svoj narod komunizma. Niso jim zaupali, zato so večkrat od njih zahtevali izkaze lojalnosti, z grožnjo ukinitve. V naseljih, kjer so domobranci imeli svoje postojanke, čez 50 jih je bilo, se je življenje normaliziralo. Redkokdaj so partizani vdirali v ta naselja in postojanke so napadali le, če so bili v veliki premoči. Umaknili so se v oddaljene obmejne kraje, v kočevske gozdove, Belo Krajino … in tam gospodovali. O prošnjah domačinov iz teh krajev, da bi se tudi pri njih ustanovile domobranske postojanke, Nemci niso hoteli nič slišati. Sklenjene pogodbe je pač treba spoštovati.

Domobranci so izpolnili svojo nalogo. Večino slovenskega ozemlja so zavarovali pred partizanskim terorjem

A v odločujočih krogih zaveznikov – zmagovalcev, med hrumenjem poslednjih bitk za dokončno uničenje nacistične Nemčije, nihče ni posvečal pozornosti tem krajevnim dogodkom. Evropo so že bili razdelili in Jugoslavija s Slovenijo bo prešla v komunistično območje. Tudi drugim zahtevam Sovjetske Zveze, ki je doprinesla glavni krvni davek v tej vojni, se skoraj ni nasprotovalo. Četudi je zahteva pomenila vojni zločin in kršitev človekovih pravic.

In to se je dogodilo domobrancem. Po umiku pred komunizmom čez mejo, so jih Zavezniki razorožene izročili v roke tistim, pred katerimi so svoj narod in njegove vrednote branili. Čeprav so vedeli, kaj jih po izročitvi čaka.

Brez strahu in brez sovraštva v srcu, so domobranci, po hudem mučenju šli v smrt. Z življenjem so plačali zvestobo svojemu geslu: Mati, Domovina, Bog.

vir:govor g. Francija Markeža na Spominski proslavi v Slovenski hiši, 2. junija 2019 (Svobodna Slovenija)