D. Merc, Večer: Hrbtenica šole

Hrbtenico pravne države v šolah očitno zagotavljajo inšpektorice in inšpektorji vseh sort in izvora, od koderkoli jih kdorkoli na šolo pošlje: za požarno varnost, za varnost pri delu, delovni inšpektorji, inšpektorji za higieno, inšpektorji za delovni čas, finančni inšpektorji itd.
Zadnje leto so postali del te pisane in nadležne druščine prave zvezde tržni inšpektorji. Poleg seveda šolskih inšpektorjev, ki režejo glave ravnateljem in učiteljem in so sploh poglavje zase. Ampak, na šolah smo že navajeni njihove muhavosti in bahavosti, njihove pomembnosti in nevednosti, tako da večjega problema ne smejo več predstavljati.
Sedaj so se v njihovo vlogo vživeli celo tržni inšpektorji, saj so na eni od šol po anonimki opravili pregled in ugotovili, da šola krši zakon o turizmu in da ne sme več sama organizirati ekskurzij. Učitelj in učenci so šli na Dunaj, pomislite! In kršili zakon! Za tako ekskurzijo mora šola najeti turistično agencijo! In treba bo seveda tudi končne izlete devetletkarjev podrediti tem agencijam. Ekskurzije po mnenju tržne inšpekcije niso del vzgojnoizobraževalnega programa, pač pa turistična dejavnost. Bravo! Saj, v resnici je šola postala nekaj poljubnega. To je že treba priznati. Ampak, to so vendarle druge teme.
Najprej je udarilo po novem letu. Spravili so se nad šolske bazarje za božič ali novo leto, češ, otroci morajo za svoje izdelke, ki jih prodajajo svojim staršem in staršem svojih sošolcev na sejmih v šolah, takoj uvesti registrske blagajne, ker se drugače krši zakonodaja! Bazarjev brez registrskih blagajn ne sme biti, in pika! Če tega ne boste storili, Republika Slovenija ne bo mogla začepiti gromozanske bančne luknje! Zavedajte se vendar tega in vzgajajte državljane v pravnem redu, ne pa da pod klopjo prodajajo svoje izdelke. Takšno pedagoško moralko smo poslušali. Mirno, pokorno, tiho.
Tržni inšpektorji imajo lahko še veliko dela na šolah: pregledati bo potrebno šole v naravi, malice, kosila, nakupe barvic in gline, prevoze v šole in iz šol. Treba bo ugotoviti, ali učenci dobijo dovolj dobro razlago in znanje glede na ceno izobraževanja, ali so doseženi standardi izobraževanja. In lahko se zgodi, da se bo tržna inšpekcija vtaknila recimo v ceno znanja na manjših šolah v primerjavi s ceno znanja na večjih šolah, saj so učenci v manjših šolah dražji (več stanejo proračun), torej bi morali dobiti več znanja za ceno, ki jo dosega njihovo izobraževanje. Treba bo še veliko tržno računati.
Ali ne bi bilo vsega skupaj dati v kakšno turistično koncesijo? Vse, celotno šolo, z učitelji in učenci vred. Kosila in malice tudi pod turistično dejavnost, kakšnemu hotelu, izobraževanje turističnim agencijam, vsakodnevne prevoze tudi turističnim agencijam.

Več lahko preberete na vecer.com.