Čestitke velikim zmagovalcem referenduma o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah

Aljoša Petek, pobudnik referenduma za pitno vodo Foto: STA

Dne 21. januarja 2021 je Vlada Republike Slovenije na 51. redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah in ga z neutemeljeno navedbo, da gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, ki ne predstavljajo večjih sprememb na sistemski ravni, poslala v Državni zbor Republike Slovenije (DZRS) v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku (vir).

Vpogled v predlog zakona z dne 21. januarja 2021 kaže, da ne gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, saj se z določitvijo odločanja o predlogih v okviru upravnih postopkov, ne več s sprejemom vladne uredbe, pristojnost za vodenje postopkov za spreminjanje mej priobalnih zemljišč prenaša z vladnega na upravni nivo, na Direkcijo za vode, kar je zahtevnejša sprememba na sistemski ravni.

To ne omogoča skrajšanega, temveč redni zakonodajni postopek, z navedeno neutemeljeno postopkovno navedbo pa se je prekršila 1. alineja 1. odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora (vir).

Številne pobude in pripombe na predlog zakona in pozivi za njegov umik

Da gre za sistemsko pomembno predlagano spremembo zakona, ki ne omogoča skrajšanega postopka, kažejo številne obrazložene pobude, pozivi in pripombe t. i. nevladnih organizacij za zavrnitev oziroma umik tega predloga zakona, ki so bile vložene v skrajšanem postopku pred DZRS, na primer pobuda EKO KROG-a, Civilne iniciative občanov občine Kanal ob Soči DANES in Eko Anhovo in dolina Soče z dne 8. marca 2021 (vir in vir) in z dne 24. marca 2021 (vir) ter poziv z več kot 17.000 podpisi Peticije za vodo z dne 29. marca 2021 (vir) z dopolnitvijo z dne 30. marca 2021 (vir).

Omeniti je potrebno še poziv Slovenskega društva za zaščito voda, Slovenskega komiteja Mednarodnega združenja hidrogeologov SKIAH, Društva vodarjev Slovenije DVS in Globalnega partnerstva za vodo Slovenije GWP z dne 17. marca 2021 (vir) in z dne 28. marca 2021 (vir), poziv Regionalnega okoljskega združenja okoljevarstvenikov ROVO z dne 17. marca 2021 (vir), poziv Alpe Adria Green z dne 20. marca 2021 (vir), pripombe Zveze ekoloških gibanj Slovenije ZEG z dne 20. marca 2021 (vir), vključno s pozivom Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani FAGG z dne 25. marca 2021, »da se potencialne spremembe Zakona o vodah sprejmejo z veliko mero previdnosti in odgovornosti do prihodnjih generacij ter s širokim družbenim soglasjem« (cit. po viru).

Zahteva za razpis referenduma z z zadostnim številom podpisom je bila vložena dober mesec in pol po sprejemu zakona

Dne 30. marca 2021 ob 16.33.01 (vir) je na 67. izredni seji DZRS v tretji obravnavi po skrajšanem postopku o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G) glasovalo proti 38 poslank in poslancev, in sicer 14 iz poslanske skupine LMŠ, 10 iz SD, 7 iz Levice, 3 iz SAB, 3 iz SNS in 1 iz poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti, 8 pa jih ni glasovalo, in sicer 3 iz poslanske skupine nepovezanih, 2 iz SD, 1 iz Levice in 1 iz SAB. Za je glasovalo 44 poslank in poslancev, in sicer 26 iz poslanske skupine SDS, 7 iz NSi, 5 iz SMC, 4 iz DeSUS, 1 iz skupine nepovezanih in 1 iz skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti.

S tem je bil dne 30. marca 2021 ZV-1G v DZRS sprejet po vprašljivem – skrajšanem – zakonodajnem postopku in ob širokem družbenem nasprotovanju.

Nato je 19. maja 2021 Aljoša Petek vložil v DZRS zahtevo za razpis referenduma o tem zakonu in k zahtevi predložil 48.479 podpisov volivk in volivcev, ki podpirajo zahtevo (vir), s čimer je bil pogoj iz 1. odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (vir) za razpis zakonodajnega referenduma izpolnjen.

Kljub neugodnemu terminu velika udeležba na referendumu in prav nič tesen rezultat

Nato je DZRS na seji dne 25. maja 2021 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o ZV-1G (vir), na podlagi katerega se je glasovanje na referendumu izvedlo v nedeljo, 11. julija 2021, torej v izrazito neugodnih okoliščinah vrhunca sezone poletnih dopustov.

Po neuradnih informativnih podatkih Državne volilne komisije z dne 15. julija 2021 ob 8.50 (vir) je bilo ob zaključku referenduma ob 99,97 odstotka preštetih oziroma 784.433 oddanih glasovnic, kar kaže na 46,19-odstotno volilno udeležbo, 678.400 oziroma 86,69 odstotka glasov proti.

To kaže na veliko referendumsko zmago tistih, ki so glasovali proti uveljavitvi zadevne novele zakona o vodah, tako z vidika dosežene visoke volilne udeležbe kakor z vidika velike zmage na referendumu izraženega mnenja, in to v izrazito neugodnih okoliščinah razpisa referenduma ob vrhuncu sezone poletnih dopustov.

Zmagovalcem referenduma je treba čestitati za tako velik uspeh, zlasti ob njihovem že osvetljenem predhodnem aktivnem intelektualnem prizadevanju v vprašljivo skrajšanem zakonodajnem postopku.

Udeležba in rezultat referenduma vladni kader kažeta v novi luči

Po drugi strani navedeni neuradni podatki Državne volilne komisije z dne 15. julija 2021 ob 8.50 kažejo na velik poraz in neuspeh tistih, ki so glasovali za, tako z vidika dosežene pičle volilne udeležbe kakor z vidika velikega poraza njihovega na referendumu izraženega mnenja. Ob tem ni nihče predvidel tako visoke udeležbe in visoko zmagovalnega izida referenduma na strani nasprotnikov zakona ter na drugi strani tako pičle udeležbe in globoko poraznega izida na strani zagovornikov zakona. Navedeno in ob dodatnem dejstvu predhodnega širokega družbenega nasprotovanja sprejemu zakona v vprašljivo skrajšanem postopku hkrati osvetljuje intelektualno raven selekcije kadra političnih strank te vladajoče koalicije.

V luči slednjega gre na primeru zakona o vodah za kazalnik intelektualne inferiornosti selekcije kadra vladne koalicije nasproti kadru opozicije. To je specifična težava političnih strank te vladne koalicije, med katerimi sta osrednji SDS in NSi.

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj, ki je danes ogrožen, podprete z donacijo.