Bogdan Žorž: Evropska socialna politika in krščanstvo

Na spletni strani Socialnega tedna 2010 smo opazili odličen članek psihologa Bogdana Žorža.

Takole pravi v uvodu: “Evropa se samovšečno kiti z najrazličnejšimi zelo lepo zvenečimi  vzdevki, s katerimi se postavlja nad ostali svet. Ne bom našteval vseh, omejil se bom na štiri pojme, med seboj povezane – predvsem pa povezane z revščino, ki postaja ob gospodarski krizi vse bolj aktualni problem. Gre za pojme »socialna država«, »pravna država«, globalizacija in tržno gospodarstvo – pojme, ki jim pravimo tudi vrednote sodobne demokratične družbe.”

In nadaljuje: “Meni je več kot očitno: vse evropske socialne politike delijo ljudi najmanj na dve kategoriji, na »večvredne« (to smo predvsem mi, »napredni« ljudje iz »razvitega« sveta, za katere veljajo ena merila revščine) – in na manjvredne, za katere veljajo povsem drugačna merila.”

Ter zaključi: “Kriza kot pojav v družbi je vedno tudi velik izziv, priložnost za temeljit samoobračun, za preverjanje vzrokov, ki so pripeljali v krizo – in za rast. Dokler je izgledalo, da je zahodna demokracija res nekaj najvišjega, kar je človeštvo ustvarilo, je bilo skorajda bogokletno podvomiti v njene vrednote. Toda sedaj se te vrednote več kot očitno rušijo. To je velik izziv tudi za Cerkev, predvsem pa za vse tiste organizacije in institucije, ki želijo v svetu delovati kot »strokovne«, obenem pa se predstavljajo kot »krščanske«.”

Preberite zanimiv in obsežen članek do konca.

Foto: Elif Ciftcioglu, SXC