Blagoslova ni bilo, da se župan Šarec ne bi zameril levim volilvcem

Rojstna hiša Rudolfa Mistra Kamnik Foto: ACOb rojstnem dnevu generala Rudolfa Maistra, domoljuba in pesnika, Kamničani praznujemo občinski praznik.

V sklopu prireditev ob tem prazniku so se v kamniški občini vrstila odprtja različnih pridobitev in dokončanih del ter razveseljevala občane. Z glasbo in govori izvajalcev, tudi občinskih mož, največkrat tudi z blagoslovom se slovesnosti pridruži pogostitev in veselo druženje. Lepo!

Rojstna hiša generala Rudolfa Maistra je bila v lasti Občine Kamnik, po denacionalizaciji pa je bila v lasti Župnije Kamnik. Polovico pritličja te hiše je občina odkupila od župnije že leta 2013, hišo obnovila in te prostore namenila stalni razstavi o Maistrovem življenju in delu. Odkupili so tudi drugi del pritličja te hiše ter ob letošnjem občinskem prazniku odprli nove prostore za razstave in pedagoško sobo za šolarje. Zelo lepo!

A zdaj pride tisti »toda« … Predsednik Društva generala Maistra se je 22. marca 2018 oglasil pri županu Občine Kamnik z željo, da bi ob odprtju te prostore blagoslovili tako kot druge občinske pridobitve: ceste, parkirišča, klančine itd. Gospod župan je odgovoril, da bo o tem še razmislil, ker da se ne bi rad zameril levim volivcem! Željo po blagoslovu je izrazila tudi predsednica Krajevne skupnosti Kamnik, a prav tako brez uspeha.

Članek smo prejeli v uredništvo s prošnjo po objavi. Urednica Kamničana/ke Jasna Paladin naj ga ne bi želela objaviti, avtorica prispevka pa meni, da njeno sporočilo zasluži, da ga prebere čim več ljudi. Kot nam je znano, se lokalni časopis Kamničana/ke v dobršni meri financira s kamniškimi občinskimi sredstvi, prejemajo pa ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Kamnik.

Ob odprtju 28. marca 2018 popoldne smo se zbrali Kamničani, poslušali himno, ki jo je zaigrala kamniška godba, sledile so lepe besede napovedovalke o velikem rodoljubu Rudolfu Maistru, ki je zelo pomemben mož za vse Slovence, ne samo za Kamnik – Maistrovo mesto. Zanimivo: zahvalila se je Nadškofiji Ljubljana, Župniji Kamnik in gospodu župniku za dobro sodelovanje pri prenosu  lastništva. A nič več kot to. Sledilo je še nekaj besed gospoda župana in direktorice Muzeja Kamnik, zaigrala je godba in že smo odšli k spomeniku Rudolfa Maistra, kjer so položili cvetje in nadaljevali s proslavo.

General Maister postal predmet Šarčevega predvolilnega preračunavanja

General Maister je nekaj mesecev pred smrtjo napisal zahvalno pismo takratnemu kamniškemu županu. Prav je, da ga preberemo, ker je namenjeno tudi nam, Kamničanom našega časa. V njem namreč tudi zapiše: »Bog živi moje kamniške soobčane!« Prav bi bilo, da bi dosledno spoštovali naše rodoljube, ki so se borili za Slovenijo, budili narodno zavest ter voljo za kulturno in duhovno rast, ne pa da postanejo predmet takšnega ali drugačnega predvolilnega preračunavanja.