A. Žužek, novatv24.si: To je tajno prorusko društvo, ki je zavladalo Sloveniji

Bliža se 27. april, dan upora proti okupatorju, ko se vsako leto razvnemajo vroče debate, ali je bila Osvobodilna fronta (OF) ustanovljena 26. ali 27. aprila ter ali se je že od začetka imenovala OF ali je bila najprej Protiimperialistična fronta (PIF). Toda v resnici je bilo takole …

Vse se je začelo maja 1940, ko je nacistična Nemčija do tal potolkla Francijo, glavno zaveznico in pokroviteljico Kraljevine Jugoslavije. Prva oziroma Kraljeva Jugoslavija je bila od samega začetka ostra nasprotnica Sovjetske zveze in komunistov – nenazadnje je bila Komunistična partija Jugoslavije prepovedana in so morali komunisti delovati v ilegali. Prav tako je Jugoslavija po oktobrski revoluciji sprejela veliko ruskih beguncev pred boljševizmom.

Sovjetsko-jugoslovansko sodelovanje

Toda s tem, ko je Jugoslavija izgubila svojo najtesnejšo zaveznico Francijo, je – tako kot Velika Britanija in ZDA – iz taktičnih razlogov otoplila odnose s Sovjetsko zvezo. Jugoslavija in Sovjetske zveza sta podpisali trgovinske sporazume in okrepili kulturno sodelovanje. V jugoslovanskih, torej tudi slovenskih kinodvoranah so se tako lahko vrteli sovjetski filmi z rusko domoljubno vsebino.

Ta otoplitev odnosov s Sovjetsko zvezo je imela seveda tudi močne nasprotnike. V Sloveniji – oziroma Dravski banovini – so bili proti sodelovanju s Sovjetsko zvezo v Slovenski ljudski stranki (SLS), najpomembnejši slovenski politični stranki, in v raznih protikomunističnih študentskih organizacijah.

Kidrič in Ziherl potrkata na vrata Vidmarjeve vile v Rožni dolini

Otoplitev odnosov so skušali izkoristiti jugoslovanski komunisti, tudi slovenski. Tako je Boris Kidrič, poleg Edvarda Kardelja vodilni slovenski komunist, poleti 1940 skupaj z Borisom Ziherlom obiskal enega najbolj znanih slovenskih kulturnikov, literarnega in gledališkega kritika Josipa Vidmarja, in ga vprašal, ali je pripravljen sodelovati s komunisti pri ustanovitvi Društva prijateljev Sovjetske zveze. Vidmar je odgovoril pritrdilno (vir: Alenka Nedog, članek v časopisu Kronika, objavljen leta 1975).

To je bil začetek ustanavljanja Društva prijateljev Sovjetske zveze, v katerem so sodelovali komunisti, tako imenovani krščanski socialisti (Tone Fajfar in Edvard Kocbek), levo usmerjeni del telovadnega društva Sokol in levo usmerjeni slovenski kulturniki. V javnosti so kot pobudniki društva v ospredju nastopali kulturniki, kot so bili Vidmar, Ferdo Kozak ali Franc Šturm, v resnici pa so niti v ozadju vlekli komunisti, ki so zagovarjali naslonitev Slovencev na Sovjetsko zvezo in prekinitev stikov z Zahodom oziroma – kot so rekli – z „zapadnim imperializmom“.

Komunisti za Sovjetsko zvezo, nekomunistični tabor proti

Slovenska javnost in politični prostor tik pred drugo svetovno vojno sta bila razdeljena – komunisti, tako krščanski socialisti (bolj ustrezna oznaka za Fajfar-Kocbekovo skupino levo usmerjenih katolikov, ki si je v poznih 30-tih letih 20. stoletja prizadevala za zlitje marksizma in krščanstva, bi bila krščanski komunisti, saj se je oznaka krščanski socialist uporabljala tudi za Janeza Evangelista Kreka, op. a.), levousmerjeni sokoli in kulturniki so zagovarjali sodelovanje s Sovjetsko zvezo, medtem ko so na drugi strani katoliški konservativci (SLS), liberalci in socialdemokrati temu nasprotovali.

Polemike so bile še hujše, ko je Stalinova Sovjetska zveza skupaj s Hitlerjevo Nemčijo napadla Poljsko in jo razkosala. Sledila je sovjetska okupacija Baltskih držav in sovjetska agresija na Finsko. Medtem ko so komunisti in njihovi zavezniki sovjetsko agresivno politiko upravičevali, ji je nekomunistični blok (katoliški konservativci, liberalci in socialdemokrati) nasprotoval.

Več lahko preberete na novatv24.si.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.