A. Šarabon, Libertas: Odvetniško cehovstvo

V preteklih dneh je Odvetniška zbornica Slovenije na skupščini izglasovala povišanje vpisnine v odvetniški imenik iz 1200€ na vrtoglavih 7790€, kar predstavlja skoraj 650-odstotno povišanje.

Ker je članstvo v odvetniški zbornici obvezno, ima zbornica monopol nad podeljevanjem dovoljenja za opravljanje odvetniških storitev. Tako visoka vpisnina pa gotovo pomeni tudi znaten poseg v ustavno zagotovljeno svobodo dela, saj si mladi pravniki enostavno ne bodo mogli privoščiti stroškov povezanih s samostojnim odvetništvom.

Vpisnina v odvetniški imenik seveda niti ni edini strošek, ki ga ima mladi pravnik, ki si želi na samostojno pot odvetništva. Najprej mora plačati 250€, da postane odvetniški pripravnik in nato še 960€, da postane odvetniški kandidat. Ta stroška sta ostala nespremenjena, povišala se je le vpisnina v imenik. Če seštejemo, ugotovimo, da so skupni stroški pred zadnjim povišanjem znašali 2410€, sedaj pa znašajo »okroglih« 9000€.

Mlademu pravniku, ki je še na začetku svoje poklicne poti, tak znesek predstavlja skoraj nepremostljivo oviro na poti do samostojne poklicne poti. S takim povišanjem stroškov za vpis v odvetniški imenik pa postaja poklic odvetnika poklic, ki je rezerviran za premožnejši sloj prebivalstva, saj si bodo take stroške lahko privoščili le mladi z močnim finančnim zaledjem. Tudi tiste odvetniške pisarne, ki so doslej svojim pripravnikom krile stroške vpisa v imenik ugotavljajo, da takšen dvig vpisnine pomeni, da si tega ne bodo mogle več privoščiti in bodo pripravniki prepuščeni svoji lastni iznajdljivosti, da pridejo do sredstev za plačilo vpisnine.

Zastavlja se vprašanje, ali je obvezno članstvo v taki organizaciji sploh potrebno za zagotavljanje kakovosti odvetniških storitev? Vsekakor podpiramo prostovoljno združevanje strokovnjakov v organizacije, kjer z deljenjem znanja in drugimi aktivnostmi izboljšujejo nivo svojih storitev. Če odvetniška zbornica Slovenije je taka organizacija, potem ni potrebe po tem, da je članstvo obvezno, saj bodo na prostem trgu odvetniških storitev odvetniki, ki bodo člani take zbornice, boljši od svojih kolegov, ki takega članstva nimajo, in bodo zato vsi odvetniki imeli željo in razlog, da se včlanijo. V kolikor pa odvetniška zbornica Slovenije takih prednosti svojim članom ne daje, pa ni razloga, da bi bili odvetniki vanjo prisilno včlanjeni. Še manj pa, da zbornica monopolizira trg odvetniških storitev in vstop nanj onemogoča mladim perspektivnim pravnikom, ki na začetku svoje kariere nimajo finančnega zaledja za plačevanje visokih vpisnin in ostalih stroškov povezanih s tem.

Več lahko preberete na institute-libertas.org.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.