Prejeli smo: Izjava ADP ob povišanju vpisnine v imenik odvetnikov

akademsko drustvo pravnik logoAkademsko društvo Pravnik je prepričano, da je nedavni sklep skupščine Odvetniške zbornice Slovenije, s katerim je ta povišala vpisnino v imenik odvetnikov z 2.500 evrov na 9.000 evrov, neprimeren in pravno nevzdržen, saj je v nasprotju s temeljnimi vrednotami slovenske Ustave.

Razumemo in podpiramo vlogo Odvetniške zbornice, ki jo ima pri zagotavljanju avtonomnega združevanja, zagotavljanju poklicne neodvisnosti ter svobode opravljanja odvetniškega poklica, kot ga določa in varuje naša Ustava. Vendar pa menimo, da arbitrarna odločitev odvetnikov, ki so sodelovali na zadnji skupščini Odvetniške zbornice, predstavlja grob poseg v številne ustavno zagotovljene pravice tako posameznikov kot tudi celotne družbe.

Zadevni ukrep namreč, po naši oceni, drastično otežuje vstop mladih in strokovno usposobljenih pravnikov na trg odvetniških storitev in je kot tak v izrecnem nasprotju z načelom sorazmernosti ter posega v pravico do svobodne gospodarske pobude, v pravico do enakosti pred zakonom v smislu neenakopravnosti mladih v razmerju do že vpisanih odvetnikov, v pravico do svobode dela, posredno pa napada tudi ustavno načelo socialne države.

Nesorazmerno visoka vpisnina popolnoma neutemeljeno omejuje konkurenco na trgu ter otežuje poklicno in socialno-ekonomsko napredovanje mladih pravnikov, pri čemer privilegira posameznike z ugodnejšim finančnim ozadjem. Zaradi danega ukrepa bo za številne odvetniške kandidate, kljub doseženi ustrezni izobrazbi in večletnim poklicnim izkušnjam, ki so kolegom do sedaj omogočale začetek samostojne in neodvisne poklicne poti, pot do odvetniškega poklica v prihodnje precej daljša, obenem pa bodo primorani dlje časa delati za nižje plačilo, kot bi jim, glede na lastne sposobnosti, prizadevnost in vloženo delo, pripadlo na trgu.

V Akademskem društvu Pravnik zagovarjamo vzpostavitev družbenega okolja, ki mladim omogoča razvoj in uresničevanje njihovih delovnih ter intelektualnih sposobnosti. Prepričani smo, da odločitev Odvetniške zbornice, v prid katere ne vidimo ustrezno utemeljenih argumentov, tega cilja ne zasleduje oziroma je z njim v diametralnem nasprotju. Zaradi navedenih razlogov pozivamo Odvetniško zbornico Slovenije, da svoj sklep o nesorazmernem dvigu zneska vpisnine v imenik odvetnikov ustrezno spremeni.

Akademsko društvo Pravnik