Slovensko uporništvo si v svoji veličini zasluži resnični simbolični dan upora

Naj dan upora proti okupatorju postane 13. maj 1941V Wikipediji lahko preberemo, da je bila 27. aprila 1941 »ustanovljena Protiimperialistična fronta (PIF). Ta se je šele po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo (22. 6. 1941) preimenovala v Osvobodilno fronto (OF)«. Ustanovitve bi se naj udeležili komunisti Boris Kidrič, Aleš Bebler in Boris Ziherl, predstavnik demokratskih sokolov Jože Rus, predstavnik krščanskih socialistov Tone Fajfar in kulturniki Ferdo Kozak, Franc Šturm in Josip Vidmar.

Josip Vidmar potrdil, da so 27. aprila ustanovili Protiimperialistično fronto

Kaj se je govorilo na navedenem sestanku v Vidmarjevi vili v Rožni dolini, je dolgo časa ostala skrivnost. Šele desetletja kasneje je na enem od svojih nastopov na TV Vidmar povedal, da so takrat ustanovili Protiimperialistično fronto, naperjeno proti Britancem, Francozom idr. To naj bi Vidmar potrdil tudi v svoji knjigi Obrazi (Državna založba Slovenije, Ljubljana 1979, na str. 366), rekoč, da takrat »niso mogli ustanoviti organizacije za upor proti okupatorju, ker je komuniste oviral pakt o nenapadanju med Hitlerjem in Stalinom«. Gre za sporazum Ribbentrop-Molotov, sklenjen 23. avgusta 1939! Glede na to, da je takrat Radio Moskva surovo napadal Britance, ki so se upirali Hitlerju, sklepajo politični analitiki, da so se »Kidrič, Bebler in Ziherl z ustanovitvijo PIF hoteli prilizniti Stalinu«.

Ustanavljanje PIF 27. aprila 1941, to je dobro leto zatem, ko sta si Hitler in Stalin z agresijo razdelila lep del severovzhodne Evrope in s tem začela drugo svetovno vojno ter več tednov zatem, ko je nacistična Nemčija napadla tudi Kraljevino Jugoslavijo, pomeni lahko za demokratično javnost kvečjemu dan kolaboracije z okupatorjem, ne pa dan upora proti njemu. O tem govori tudi takratno ilegalno glasilo KPS Slovenski poročevalec z dne 1. maja. 1941 (Reporter, 29. 4. 2017), ki je s sledečimi besedami naprtilo krivdo za vojno imperialistom, ne pa Nemčiji in SZ:

»In kdo je kriv? Kriv je imperializem, ubijalec žensk in nedolžnih otrok, imperializem, uničevalec kulture in najbolj brutalna stopnja kapitalizma in izkoriščanja človeka po človeku …«

27. april dan kolaboracije slovenskih komunistov z okupatorjem

Medtem pa lahko izvemo iz Wikipedije, da je sporazum Ribbentrop-Molotov »vseboval tajno klavzulo o vplivnih območjih obeh držav v Evropi … in predvideval njuno medsebojno podporo pri okupaciji ozemelj tujih držav«. S čemer je Stalin »začel svoj ples s Hitlerjem na robu propada«. In na podlagi tega pakta sta si agresorski zavezniški državi začeli priključevati svoja vplivna območja. Npr. s skupnim napadom na Poljsko, »ki sta si jo razdelili in priključili …«, in velja tako »datum Hitlerjevega napada na Poljsko (1. 9. 1939) uradno za začetek druge svetovne vojne … Po razkosanju Poljske je Sovjetska zveza leta 1940 zasedla in priključila tudi tri baltske države (Estonijo, Latvijo in Litvo). Istega leta napadla tudi Finsko, ki pa se ji je uspešno zoperstavila … pri čemer bi naj imeli sovjeti diplomatsko in logistično podporo s strani nacistične Nemčije«.

Ob vsem navedenem bi tako moral iti 27. april v kolektivni spomin naroda kot dan kolaboracije slovenskih komunistov z okupatorjem in ne kot dan ustanovitve OF.

Ker je to ena velika komunistična laž, tudi v naši širši družini ne razobešamo zastav na ta dan, ampak smo izbrali za dan upora proti okupatorju 13. maj 1941, ko je po doslej razpoložljivih podatkih prišlo na Mali gori nad Ribnico do prvega oboroženega spopada z okupatorjem na tleh Slovenije, in sicer med italijansko soldatesko in Tigrovci, kar se je končalo s smrtjo vojaškega vodje TIGR-a Danila Zelena. Kajti slovensko uporništvo si v svoji veličini zasluži svoj resnični in ne lažni simbolični dan upora.