F. Arhar, Prebudimo Slovenijo: Vprašanja iz krhkega finančnega sveta

Dr. France Arhar /(youtube)
Dr. France Arhar /(youtube)

V začetku letošnjega leta člani gibanja Prebudimo Slovenijo ocenjevali situacijo v Sloveniji. Analiza je pokazala, kako se krščansko in demokratično usmerjeni del javnosti, ki lahko edina izpelje nujno potrebne spremembe v slovenski družbi, umika s področja politične dejavnosti. Opazna je izguba podpore, ki so  jo deležne stranke slovenske pomladi očitno, saj so ji volivci vedno manj privrženi, saj vedno manj prihajajo na volitve, referendume in politična zborovanja. Ob tem pa  narašča  samovolja vladajočih strank politične levice, kar že resno ogroža slovensko demokracijo in svobodo. Zaradi poraznih rezultatov pomladnih strank na zadnjih državnozborskih volitvah so stranke komunističnega in socialističnega porekla dosegle dvotretjinsko večino v parlamentu, kar jim omogoča tudi tako usodne odločitve, kot je sprememba ustave.

V gibanju Prebudimo slovenijo so se zato odločili, da o teh vprašanjih spregovorijo na Zboru kristjanov in ljudi dobre volje. Zborovanju so, ki je bilo v soboto, 17. marca 2018, so dali delovni naslov Spet na razpotju. Medse so povabili dr. Franceta Arharja, p. Branka Cestnika in dr. Tomaža Erzarja, s katerimi so se predhodno dogovorili o vsebini njihovih predavanj.

Dr. France Arhar je predstavil ključne dejavnike nastanka finančne krize ter odziv svetovne monetarne politike na njen nastanek. Pri tem se posebej zaustavi pri politiki negativne obrestne mere, ki je naklonjena največjim državam dolžnicam, in spregovori tiskanju denarja. V nadaljevanju dokaj podrobno predstavi slovenski državni proračunski okvir in pri tem nakaže možne poti do finančnega okrevanja slovenskih javnih financ.