Največja vojaška zmaga v slovenski zgodovini

Največja vojaška zmaga v slovenski zgodovini (arhiv MNZS)

Zmaga Teritorialne obrambe RS v vojni za obrambo RS leta 1991 je največja vojaška zmaga v slovenski zgodovini. Teritorialna obramba RS pomeni direktno negacijo in rušenje temeljev, na katerih sta temeljili Teritorialna obramba Socialistične RS in tudi partizanska vojska. Teritorialna obramba RS je sledila ukazom Vlade RS, ki jo je vodil Lojze Peterle, neizbrisno pa so jo s svojim vodenjem in nastopanjem zaznamovali ministri Janez Janša, Igor Bavčar in Jelko Kacin. Čas bi bil, da bi tudi v določenih veteranskih vrstah teh nekaj osnovnih dejstev dojeli in sprejeli.

S tridesetimi leti je Republika Slovenija starejša, kot je bila prva Jugoslavija. S tridesetimi leti je Republika Slovenija že dočakala dve tretjini starosti Ljudske in Socialistične republike Slovenije (in seveda druge Jugoslavije). Če so prvo Jugoslavijo uničile druga svetovna vojna, revolucija in še kaj, je druga Jugoslavija razpadla v seriji padcev komunističnih režimov. V zgodovino je šla kot poseben primer propada še ene socialistične utopije – to pot samoupravne.

V Sloveniji se kot v vsaki demokraciji še vedno bijejo velike politične in spominske vojne o tem, od kod smo prišli, kje smo in kam želimo iti. Pri tem pa preveč pozabljamo, da smo uspešno uresničili temeljna cilja, ki jih je v zadnjih dveh stoletjih skušala na ta ali oni način doseči večina narodov. Gre za vzpostavitev nacionalne države in vzpostavitev gospodarsko in politično kar najbolj preživetveno sposobnega sistema vladanja. Kot takega večina držav na zemlji izbira pluralno demokracijo, pravno državo in tržno ekonomijo. In Republika Slovenija je v tej večini človeštva.

Največja vojaška zmaga v slovenski zgodovini

Tomaž Kladnik je na predstavitvi zanimivega pregleda slovenskih vojska v 20. stoletju (Zadišalo je po slovenski vojski) poudaril, da je zmaga v vojni za obrambo RS leta 1991 največja vojaška zmaga v slovenski zgodovini. To je trditev, ki je še nismo ponotranjili. Ko jo sprejmemo, potem sprejmemo enkratnost in neponovljivost zmage, ki so jo nova slovenska oblast, nova slovenska vojska, policija z enotnim sodelovanjem prebivalstva izbojevali s kar najmanj prelite krvi in razdejanja.

To je vojaška zmaga, v kateri so se tudi komunistične elite z udeležbo pri njej kar najbolj učinkovito odpovedale temeljem režima, ki je nastal v krvavi vojni in revoluciji.

Zato polkovnik Kladnik upravičeno poudarja, da se je nova slovenska vojska imenovala Teritorialna obramba, ker je bilo tako ime zakonsko predpisano. Dejansko pa Teritorialna obramba RS pomeni direktno negacijo in rušenje temeljev, na katerih sta temeljili Teritorialna obramba Socialistične RS in tudi partizanska vojska. Teritorialna obramba RS je sledila ukazom Vlade RS, ki jo je vodil Lojze Peterle, neizbrisno pa so jo s svojim vodenjem in nastopanje zaznamovali ministri Janez Janša, Igor Bavčar in Jelko Kacin. Čas bi bil, da bi tudi v določenih veteranskih vrstah teh nekaj osnovnih dejstev dojeli in sprejeli.