Zapackan odnos do narave

Karkoli je že hotel sporočiti s svojo skrivnostno zavozlano packo na informativni tabli ob vznožju Šišenskega hriba, nedvomno je packalec pokazal svojo neodgovornost do denarja občanov iz katerega so plačane table in posredno tudi nedgovornost do narave. Kaj pomeni mestni gozd prebivalcem Ljubljane lahko vidimo še posebno zdaj v jesenskih dneh, ko nas s svojimi plodovi obdari kostanjev gozd na pobočjih Rožnika, Šišenskega hriba in Golovca. Kostanj nabirajo trume ljudi in prav možno je, da je nekaterim dobrodošel vir prehrane v težkih dneh. Tako kot je bil kostanj vir preživetja za mnoge že v davnih časih. Mestni gozdovi pa so za prebivalce dragoceni tudi za oddih in doživljanje narave, čiščenje zraka. Rožnik, Šišenski hrib in Golovec čakajo na razglasitev za gozd s posebnim namenom Mestne občine Ljubljana že dolgo. Že leta 2003 je Zavod za gozdove Slovenije pripravil osnutek odloka za razglasitev, pa ga MOL še do danes ni sprejela. Šele s sprejetjem tega odloka in ustreznim upravljanjem teh gozdov, ki imajo najvišje poudarjene ekološke in socialne funkcije, bodo ti gozdovi zares mestni gozdovi. Podobno kot v Občini Celje, občini Nova Gorica in še kje v Sloveniji ter na primer na Dunaju, v Berlinu, Zurichu in drugih evropskih mestih.

Foto: Tone Lesnik