Začetnica angleškega feminizma

Utemeljiteljica zgodnjega angleškega feminizma, pisateljica Mary Wollstonecraft se je rodila 27. aprila 1759. Že zgodaj je ugotovila, da o ženskah pišejo kot o sužnjah, kot o vrsti, ki se je komajda dvignila nad raven opice, s katerimi se lahko moški igrajo, šalijo in zabavajo. Na drugi strani pa so pisci, ki so se ukvarjali s položajem žensk, pozornost usmerjali samo na pravico do enake izobrazbe za moške in ženske.  Zgodnje feministične ideje so izvirale iz napetosti med dvema prevladujočima pojmovanjema žensk. Prvo je izhajalo iz prepričanja, da ženske sploh niso drugačne od moških, oziroma, da duša nima spola. Drugo prepričanje pa je temeljilo na zavzemanju, da bi morale ženske ravno zaradi razlike v spolu imeti v družbi pomembnejšo vlogo.

Foto: Wikipedia