Feminizacija je resna težava

Problem zahodne družbe in še zlasti Slovenije je tudi feminizacija v številnih poklicih in okoljih, pa če si to priznamo ali ne. Zdi se, da je nasilno in administrativno uvajanje ženskih kvot tudi tam, kjer ženske še ne prevladujejo, že kaplja čer rob. Marsikje (sodstvo, zdravstvo, vzgoja in izobraževanje) bi bilo zdaj treba razmišljati o moških kvotah. Kje in kako iskati rešitev, je vprašanje, na katero za zdaj ni tehtnega odgovora.

Prav gotovo je smer reševanja, ki sta jo nakazala profesorja z mariborske in vipavske katoliške gimnazije, napačna. Verjetno ju moti, da je na gimnazijah iz leta v leto večji delež deklet kot fantov. Morda sta imela pred očmi tudi skrb zbujajoče nizko rodnost, morda nočeta videti, da se je svet močno spremenil in se borita z mlini na veter. Če Andrej Vončina daje videz naivneža, pa Iva Keržeta (tudi po polemikah v Časniku) lahko prištejemo med gorečega člana Ščita vere (Scutum Fidei).

Ivo Kerže in Andrej Vončina zagovarjata, da ženskam pripada tradicionalna vloga matere in gospodinje

Namesto izganjanja deklet iz šol in žensk iz delovnih okolij bi bilo treba postaviti vprašanje, kako pritegniti fante k vpisu ter resnemu učenju in študiju, kako se z učnimi načrti približati načinu razmišljanja in dela fantov. Z nepremišljenimi in utopičnimi izjavami sta profesorja povzročila nepopravljivo škodo tako obema gimnazijama kakor tudi vsem drugim katoliškim vzgojno-izobraževalnim ustanovam. Slovenskih otrok je vse manj, zato si šole na razne načine prizadevajo za zapolnitev razpisanih učnih mest. Zagovorniki javnega šolstva taki protipropagandi, kot sta jo napravila na POP TV, navdušeno ploskajo. Škoda je povzročena Katoliški cerkvi v Sloveniji, zato je bil odziv Slovenske škofovske konference na nesprejemljive poglede in izjave omenjenih profesorjev premedel.

Pregovor sicer pravi, »d**k bolj mešaš, bolj smrdi«, a vendarle ni prav, da ga po mili volji mešajo samo na levici: POP TV, Vesna Vuk Godina, Marta Kos in podobni. Vodstvi obeh gimnazij sta sami poskušali v javnosti odpraviti posledice ravnanja svojih ali lahkomiselnih ali načrtno izzivalnih profesorjev, ŠK pa si je oprala roke z leporečenjem o izpolnjenih pogojih za samoizključitev vernika iz Cerkve. Kako naj si to razlagamo? Sta Ivo Kerže in duhovnik Andrej Vončina še člana Katoliške cerkve?