Vrnimo Sloveniji vrednote

“Ljudem s krščanskimi vrednotami je jasno, v kako globoki krizi smo,” trdi Bojan Žalec. Stane Granda dodaja, da so ostanki totalitarizma v slovenski družbi še zmeraj izjemno močni.

……

Predsednik Zbora za vrednote Bojan Žalec, je pojasnil, da je glavni problem slovenske družbe moralni. Prepričan je, da sistemski ukrepi, ki so sicer tudi potrebni, ne bodo dovolj za spremembe, ampak so, kot pravi, potrebni moralni ljudje, ki pa so v slovenski družbi premalo dejavni. “Slovenska družba je premalo demokratična, eden glavnih razlogov je, da formalne spremembe ureditve ni spremljala moralna preobrazba,” je poudaril in dodal, da je v Sloveniji ogromna moč zbrana v rokah skrajno nemoralnih ljudi.

……

Glede na splošno stanje v Sloveniji bi po prepričanju Staneta Grande morali pri iskanju rešitev izhajati iz krščanskega nauka, vendar ne v smeri klerikalizma, “ker ne želimo spraviti na oblast duhovnikov”, tudi ne zahtevajo rekatolizacije države, “ker je vera milost”. Temeljna naloga slovenskega kristjana je: “Soustvarjanje take družbe, kjer je človek najvišja vrednota, da je vsak vreden enakega spoštovanja, da življenje nobenega ni last drugega.” Samo v tem primeru in pod temi pogoji je po njegovem mnenju mogoče ustvariti neposredno demokracijo.

Ob koncu je dejal, da Slovenija ni v tako slabem stanju zaradi demokracije in strankarstva, ampak zaradi slabih menedžerjev, “ki zase zahtevajo brezpogojno spoštovanje” delavcem pa želijo zmanjšati še tiste pravice, ki jih imajo. “Ne zahtevajmo delu čast in oblast, ampak spoštovanje vsakega človeka in zakonodaje,” še doda.

…….

Po mnenju Leona Oblaka so zaradi interesov posameznikov in določenih skupin v naši družbi ljudje postali sredstvo za doseganje ciljev egoističnih egocentrikov, “saj imamo na eni strani tajkune, na drugi strani imamo uboge ljudi, ki so zaradi njih ostali brez dela. Na eni strani imamo stoženskega junaka, na drugi strani novodobne sužnje, ki so za mizerno plačo delali v štirih izmenah. In ta junak je pred časom dejal, da želi spremeniti sistem vrednot v Sloveniji.”

Več: MMC RTV SLO