Vloga krščanskega poslovneža

Papeški svet za pravičnost in mir je konec leta 2011 izdal dokument “Vloga krščanskega poslovneža”, ki ga je pripravil v sodelovanju z Mednarodnim združenjem krščanskih poslovnežev UNIAPAC, katerega član je tudi Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije. Dokument je dobil svojo zasnovo na mednarodnem seminarju za učitelje in poslovneže v februarju 2011 z naslovom “Caritas in Veritate: Logika dajanja in smisel poslovanja”. Na njem so se udeleženci odločili pripraviti priročnik oz. vodnik za poslovneže in učitelje na poslovnih šolah, ki bo govoril o pomembni vlogi poslovnežev v današnji globalni ekonomiji in prispevku principov iz socialnega nauka Cerkve v sodobnih korporacijah.

Na predstavitvi dokumenta v okviru 24-tega Svetovnega kongresa UNIAPAC konec marca 2012 v Lyonu je kardinal Peter Turkson pred 2.000 poslovneži poudaril željo Katoliške Cerkve, da s svojo socialno doktrino pomaga poslovnežem živeti plodovito življenje za skupno dobro.

Povzetek priročnika

Poslovneži so poklicani, da so vključeni v sodoben ekonomski in finančni svet v luči načela »človekovega dostojanstva« in »skupnega dobrega«. Dokument “Vloga krščanskega poslovneža” je razmišljanje in ponuja poslovnežu, članom njihovih organizacij (podjetij) ter različnim deležnikom sklop praktičnih načel, ki jih lahko vodijo v njihovem služenju za skupno dobro. Med temi načeli so tudi npr. zadovoljevanje potreb nas vseh z dobrinami, ki so resnično dobre in ki resnično služijo svojemu namenu, ne da bi v duhu solidarnosti pozabili potrebe revnih in ranljivih, načelo organizacije dela v podjetjih na način, ki spoštuje človekovo dostojanstvo, načelo subsidiarnosti, ki krepi duha pobude in krepi usposobljenost zaposlenih, da so “so-podjetniki” ter nenazadnje, načelo vzdržnega ustvarjanja bogastva in njegove porazdelitev med različne udeležence. Za svetovno gospodarstvo so to težki časi, ko je veliko poslovnežev, moških in žensk, utrpelo hude posledice krize, ki močno zmanjšuje prihodke njihovih podjetij, in so kljub temu tvegali svoje preživetje. Kljub temu se Cerkev ne odreka upanju, da bodo krščanske poslovneži obnovili zaupanje v te vrednote in ohranili luč vere, ki je gorivo za njihovo vsakdanje dobro delo. Krščanska vera ni samo svetloba, ki gori v srcu vernikov, ampak je tudi propulzivna sila človeške zgodovine.

Dokument “Vloga krščanskega poslovneža” osvetljuje tri med seboj povezana trenutke v procesu spreminjanja: »vidim«, »sodim«, »ukrepam«. “Videti” se osredotoča dojemanje “znamenj časa”, s posebnim poudarkom na spreminjajočem razvoju globalizacije, vplivu komunikacijskih tehnologij, vpliv financiranja ter kulturni trendi. »Soditi« “pripravlja podjetnike, da v kompleksni realnosti poslovnega sveta uporabijo zdravo presojo s trajnimi načeli. Ta so podana z dvema “svetilnikoma« iz socialnega nauka Cerkve: »človekovo dostojanstvo« in »skupno dobro«.

Dokument se osredotoča na šest socialnih načelih in praks povezanimi s poslovanjem, ki so združena v tri skupine.

Zadovoljevanje potreb sveta skozi oblikovanje in razvoj proizvodov in storitev

1. Podjetja, ki proizvajajo proizvode, ki so resnično dobri, oz. storitve, ki resnično služijo svojemu namenu, prispevajo k skupnemu dobremu.

2. Podjetja ohranjajo solidarnost z revnimi s tem, da so pozorna na priložnosti, da služijo prikrajšanim in ljudem v stiski.

Organizacija kakovostnega in plodnega dela

3. Podjetja prispevajo k skupnemu dobremu, če poudarjajo dostojanstvo človeškega dela.

4. Podjetja zaposlenim prek subsidiarnosti zagotavljajo priložnosti, da dobijo izkušnje z vodenjem in da lahko tako prispevajo k poslanstvu organizacije.

Ustvarjanje trajnostnega bogastva in njegova pravična porazdelitev

5. Podjetja načrtujejo uporabo virov, bodisi finančnih, človeških ali okoljskih, ki so jih prejela.

6. Podjetja so pravična pri dodeljevanju sredstev vsem zainteresiranim stranem: zaposlenim, kupcem, investitorjem, dobaviteljem in skupnosti.

Dokument izpostavlja kot eno od ovir, da delo kot posel ne služi svojemu namenu, možnost dvojnega življenja krščanskega poslovneža, ki načela v osebnem življenju ločuje od načel pri delu v službi. Na koncu je podanih nekaj vprašanj za (samo)preverjanje.

Samoocena poslovneža:

• Ali se kot krščanski poslovnež zavzemam za človeško dostojanstvo in skupno dobro v svojem vplivnem območju?

• Ali podpiram pravično trgovino, mednarodne predpise, preglednost, okoljske in delovne standarde ter boj proti korupciji?

• Ali na svojem delovnem mestu spodbujam celostni razvoj posameznika kot osebe?

• Ali živim dvojno življenje, ki ločuje evangeljska načela od mojih načel pri delu v službi?

• Ali redno prejemam zakramente s poudarkom na tem, kako podpirajo moje poslovno prakso?

• Ali se ustrezno izobražujem in molim, da bi preprečil tveganje za dvojno življenje?

• Ali delim svojo duhovno pot z drugimi krščanskimi poslovneži (mojimi vrstniki)?

• Ali vem dovolj o socialnem nauku Cerkve, da lahko ustrezno negujem svojo poslovno življenje?

• Ali verjamem, da spoštovanje človekovega dostojanstva pri mojem oblikovanju poslovnih odločitev spodbuja celosten razvoj človeka, hkrati pa to dela moje podjetje bolj učinkovito, bolj dinamično in bolj dobičkonosno?

Povzetek pripravil: Drago Rudel, predsednik Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije

Foto: University of St. Thomas