Vili Kovačič: Humanistični manifest 2015

Vili Kovačič, foto: Twitter.
Vili Kovačič, foto: Twitter.

Poziv za zdravo pamet, ki spoštuje naravo!

Novi zakon ZZZDR pomeni nasilen uvoz dekadentne neoliberalne ideologije kapitalistične Amerike v Slovenijo. Glasujmo PROTI, da ustavimo Slovencem tuje vzorce obnašanja in posnemanja nesprejemljivih praks podivjanega Zahoda. Ne dovolimo, da finančni velekapital uniči narodov človeški kapital. Razlogi za zavrnitev zakona so na dlani:

 Združena levica v imenu abstraktne enakosti odpira pot najbolj reakcionarnemu nihilizmu in ekstremnemu liberalizmu, ki vodi v eksperimentiranje s človekovo spolno identiteto, saj uvaja spol, kot poljubno kategorijo ne glede na že znane posledice. Človeku jemlje dostojanstvo in ga reducira na številko.

 Zakon naj ščiti nemočne, zaščiti naj otroke. Nikoli pa ne bo MOGLA DATI DRŽAVA, KAR NI DALA NARAVA! Razvrednotenje zakonske zveze moškega in ženske je napad na dolgoročno reprodukcijsko sposobnost naroda.

 Smo za enakopravnost, ne pa za enakost. Nova definicija zakonske zveze je hkrati protiustavna in anti razvojna. Morebitne zakonske spremembe za popravo krivic istospolnih, naj bodo v skladu z ustavo in v smislu pozitivne diskriminacije sedanje družine.

 Človek ni Bog, niti ni Mati narava, da bi si sam izbiral spol po svojih ideoloških predstavah in domišljavo manipuliral z naravnimi dejstvi. Redukcija človeka na številko je plod podivjanega konstruktivističnega uma brez razuma. Je destrukcija humanosti.

 Novi zakon ZZZDR je plod usodne domišljavosti o nasilnem protinaravnem spreminjanju sveta in je ekstremni izraz najbolj reakcionarne egalitaristične ideologije. Je začetek razkroja naroda, ki nas bo izbrisal iz zgodovine.

 Žalostno dejstvo je, da se moramo za ohranitev samoumevnih stvari boriti z referendumom, če pa že moramo, bodimo PROTI ! Oblastna domišljavost, ki je z ZL dobila krila, je treba ustaviti.

 Novi zakon je vrhunec ekstremne ultra feministične ideologije o enakosti žensk iz 50-ih let 20. stoletja, ki se je sprevrgla v svoje nasprotje. V svetovnem merilu ga podpirajo lobiji, velekapital in korporacije in mednarodni denarni sklad, ki hočejo služiti z ekspirementiranjem spolnosti.

Kapitalisti nas bodo osiromašili, tujci nas bodo preplavili, sami se bomo obglavili ! Narod, ki nima vitalnosti ampak uzakonja dekadenco in nenaravnost, ne more preživeti. To kaže zgodovina in bo pokazala bodočnost, ki je na referendumu ne smemo zapraviti. Kdor ne pride na volišče, prepušča odločitev drugim ljudem. Tak človek nima moralne pravice kritizirati izid referenduma.

Človeški napuh in predrznost oblasti se ne ozirata na posledice. Pokažimo, da nam ni vseeno in da so tudi za oblast meje. Pokažimo, da nismo ovce, ki nemočno opazujejo dogodke in da nismo zadrti, pač pa odprti in razumni ljudje. Če ne bomo ustavili nihilizem in samovoljo človeka nad človekom je humanost prazna beseda.

Praznino duha in malobrižnosti napolnimo z uporom, uporom ideologiji igračkanja z naravo, ki ga prinaša in podpira zakon. To ni pot k naravi in humanosti, ampak pot, ki vodi stran od človeka. Veliki pesnik Simon Gregorčič je napisal pesem Človeka nikar. Storimo nekaj, da njegov klic – opomin, postane hvalnica naravi in človeškemu raz-umu.

Osnova vsega pa je že od antike dalje – POGUM ZA RAZUM. Ne strah, ampak pogum! Ne bojmo se če nas nasprotniki blatijo in zaničujejo. To delajo iz svoje praznine in neznanja in ker vedo, da nimajo prav.

Tako na levici kot na desnici so naravno osveščeni, narodno zavedni, trezni in razumni ljudje. 20. decembra bodimo vsi eno!

DavkoPlacevalciSeNeDamo
Vili Kovačič