So vaške straže res nevarnost za demokracijo  

So vaške straže res nevarnost za demokracijo Pred dnevi je na facebook-u zaokrožila slika, sicer samo za kratek čas, kako skozi okno hiše enega od slovenskih mest na Dolenjskem visi muslimanska zastava. Objavo na socialnem omrežju FB so opazili tudi na enem od lokalnih spletnih portalov. Tam so objavili tudi mnenje poslanca Jelinčiča, da je

»islam državno organizirana religija, ki zlorablja in si podreja državo – pravo, zakonodajo, javno življenje, običaje, družino, šolstvo, kulturo – skratka vse človekove javne dejavnosti. Je sama po sebi v popolnem nasprotju s sedmim členom slovenske ustave v celoti in tako popolnoma nezdružljiva z državno ureditvijo v RS … Določba druge alinee sedmega člena slovenske ustave je v primeru islama popoln absurd, saj islam sam določa in vsem v državi vsiljuje pravno in družbeno okolje, ter v državi v principu in v celoti odpravlja vsako enakopravnost. «

Si je zamisliti, da bi dandanes kdo v Nemčiji ta čas skozi okno izobesil Hitlerjevo zastavo ali zastavo z rdečo zvezdo, kar je redni pojav na komunističnih proslavah pri nas! Rdeča zvezda, kot navaja svetovna statistika, ima v svetu primat v zvezi s »kulturo smrti«. Je krivec štirikrat daljšega spiska izvensodno pobitih, kot se to pripisuje kljukastemu križu. Zato se ni čuditi razmišljanju in spodbudam zavednih Slovencev, da se opešani policiji in vojakom v pomoč pri obvladovanju situacije na južni meji in tudi v notranjosti države pridružijo vaške straže. Poleg njih pa potrebujemo tudi mestne straže.

So vaške straže res nevarnost za demokracijo

Sredi letošnjega avgusta (17. 8. 2019) smo v mariborskem Večeru lahko prebrali mnenje poslanca SD, kako zelo so vaške straže nevarne za našo demokracijo. Češ, pripadniki straž naj bi bili razbojniki in nastopači. Zelo podobno so nemški okupatorju označevali partizane, povojna komunistična oblast pa je tako označevala bojevnike proti stalinizmu – Matjaževo vojsko!

Pisec prispevka v Večeru, po mojem skromnem mnenju, noče razumeti bistva današnjih potreb po vaških stražah. Tudi ne pozna ali noče poznati razlogov, zakaj so tudi leta 1942 spontano nastajale vaške straže, saj razloge išče v kolaboraciji z okupatorjem zaradi boja proti partizanstvu. Poslančeva razlaga medvojnega nastanka vaških straž bi bila morda manj enostranska in napačna ter zato tudi bolj sprejemljiva, če bi omenil še komunistično kolaboracijo med partizani in Italijani. To sodelovanje, še zlasti po kapitulaciji Italije, je pomenilo še dodatno grožnjo prebivalcem takratne Ljubljanske pokrajine. Lahko pa bi se poslanec dotaknil še največje kolaboracije, v katero so bili vpleteni njegovi predhodniki. Pakt komunistov s Hitlerjem, ki je bila sklenjen že 23 avgusta 1939 v Moskvi, je pripeljal do začetka svetovnega spopada največjih razsežnosti.

V resnici pa so kmetje med drugo svetovno vojno želeli preprečiti škodo. Ta je nastajala zlasti ponoči, ko je iz hlevov izginjala živina, iz kašč pa zaloge drugih živil. In bila so tudi ogrožena življenja članov kmečkih družin. Podobno se škoda povzroča tudi danes na južni meji. Tam se danes ljudje počutijo življenjsko ogrožene. Morda najhuje in najbolj boleče pa se zdi občutek, da so pozabljeni so od oblasti. Ta bi jim bi morala zagotoviti osebno varnost in varnost premoženja!