Valovanje svetlobe

Varuhi spomina na vojne in povojne žrtve te razklanosti menimo, da bi nas umrli in ubiti opomnili, da so v naši tragediji manjkale solze. Mi kot narod nikoli nismo objokovali grozljivega bratomora.

Te dni prižigamo sveče v spomin na rajne. Svetli plamenčki odganjajo temo, ki jo pušča za sabo smrt. Luč in toplina blažita težka občutja žalosti in zapuščenosti.

Ko nas preplavijo spomini, se zavemo bližine in globokih vezi s predniki. Spominjanje nas privede k bistvenim mislim in življenjskim uvidom. Kako dojemamo enkratnost njihovih osebnosti? Kakšne sledi puščajo umrli v našem življenju? Kakšno je sporočilo, ki nam ga dajejo s svojim izkustvom? Ali znamo v znamenje hvaležnosti na njihovo življenje odgovoriti s svojim življenjem?

Varuhi spomina menimo, da mi kot narod nikoli nismo objokovali grozljivega bratomora

Živimo pa tudi pod vplivom vprašanj in problemov, na katere predniki niso našli odgovorov niti jih niso znali rešiti. Le kaj bi nam želeli o teh problemih povedati danes s svoje nebeške perspektive? Kaj bi rekli, denimo, o naraščajoči razklanosti slovenskega naroda, ki nas v hudem času epidemije spet nevarno ogroža? Varuhi spomina na vojne in povojne žrtve te razklanosti menimo, da bi nas umrli in ubiti opomnili, da so v naši tragediji manjkale solze. Mi kot narod nikoli nismo objokovali grozljivega bratomora. Ključna stvar v življenju pa je, kako shajamo s svojo bolečino in kaj nam uspe iz nje narediti. Če se izogibamo ranljivosti, ne moremo razviti sposobnosti sočutja, najučinkovitejšega zdravila za trpljenje. Brez stika z bolečino prav tako ne razvijemo pristnega poguma, trdnosti in stanovitnosti.

Raziskovalci ugotavljajo, da lahko travmatični dogodek spremeni naš genski zapis. Ne spremeni sicer baznega zaporedja v molekuli DNK, spremeni pa delovanje genov, in to včasih celo za več generacij. Posledice se kažejo v našem vedenju. Zaskrbljeno ugibamo, kako usodna je kombinacija totalitarne poškodovanosti in pandemije covida-19.

Spodbudnejši so izsledki raziskovalcev, da se na naše zanamce prenašajo tudi veščine spoprijemanja s travmo. Valovi sočutja, obzirnosti, dobrote, modrosti bodo valovili naprej in naprej k prihodnjim generacijam.

Lepo vabljeni na E-pokopališče k molitvi za Dušice.