Vabilo: Večer i3

fpvFakulteta za poslovne vede in založba Družina, tokrat v soorganizaciji s Katoliško univerzo v Ružomberoku (Slovaška), vabita na ciklus večerov z naslovom »i3 – inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost«. Dogodek je namenjen iskanju novih odgovorov na izzive sedanjega časa, predvsem na področju razvoja poslovanja, ekonomije, družbe in vrednot.

Pogovor v okviru ciklusa večerov »i3« bo v torek 25. marca 2014 ob 18.00 uri v Galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Gost bo spregovoril o procesu demokratizacije in političnem komuniciranju v Rimskokatoliški cerkvi (the Process of Democratization and Political Communication in the Roman Catholic Church). Pogovor bo potekal v angleškem jeziku.

Doc. dr. Inocent-Maria Vladimir Szaniszlo je slovaški dominikanski duhovnik in docent katoliške teologije na Teološki fakulteti Katoliške univerze v Ružomberoku. Kot doktor moralne filozofije na Inštitutu za uporabno etiko raziskuje področja politične filozofije, politične etike in bioetike.

Fakulteta za poslovne vede in Založba Družina