Vabilo: Slomškov dan – Vzgoja za veselje

Anton-Martin-SlomsekLetošnji Slomškov dan v soboto, 27. septembra bo imel vodilno misel vzgoja za veselje. Če prebiramo Slomškovo Veliko in malo berilo, potem lahko pritegnemo misli Mitje Ogrina, ki pravi: »Obe knjigi preveva enovit duh: Skladna povezanost med praktičnim znanjem in življenjsko modrostjo, med razumom in vero. Tudi učna metoda mora biti po Slomškovih pogledih taka, da se v pouku harmonično dopolnjujejo branje in pogovor, pisanje in petje, resnost in vedrost, nauk in izkustvo.«

Slomšek se je tudi zavedal, kako pomembno je, da tudi mali šolarji spoznajo nekatere pojme in zakonitosti, ki vladajo v naravi. Zavedal se je, da mora slovenskega šolarja osveščati in ga vzgajati/usmerjati, da bo razmišljal s svojo glavo. V knjigi lahko opazimo, da je opozarjal na starejše zmotne predstave, npr. : »Kaj pa čudna zvezda pomeni, ki metlo ima?« Ljudje mislijo, da božjo šibo kaže … »Kateri planet pa letos vlada (regira)?

Slomškov pogled na poučevanje nam najbolj poda njegova misel iz uvoda v njegovo knjigo Blaže in Nežica v nedeljski šoli na 4. strani: ” … bodi, učitel, tudi ti pri nauku vesel in dobre volje, kar je prav. Povedal sim ti torej mnogotero za smeh, to da brez greha. – Naj tudi dobro setvo o pravem času pohleven dežek pomoči in porosi, za toliko hitreje se ozeleni.”

Osnovni namen vsakoletnega Slomškovega dneva, s katerim se vsako leto spomnimo posvetitve Društva katoliških pedagogov Slovenije, učiteljev, vzgojiteljev in katehetov svojemu zavetniku bl. Antonu Martinu Slomšku, je:

  • povezovati učitelje, vzgojitelje, katehete in starše;
  • približati bl. Antona Martina Slomška Slovencem;
  • aktualizirati Slomškova dela in v njih prepoznati sporočila za današnji čas;
  • sprejeti njegovo držo, “da s tožbami ne bomo poboljšali sveta, ampak naj vsak v svojem stanu stori, kolikor premore, in hitro bo boljši svet”.

Program letošnjega srečanja

10.00 začetek na Slomu (v rojstni hiši bl. A. M. Slomška): glasbeni uvod, predavanje msgr. Slavka Rebca z naslovom Klic veselja naj osreči
11.30 odmor
12.00 akademija s podelitvijo Slomškovih priznanj
13.00 odhod s Sloma proti Ponikvi (peš ali s prevoznimi sredstvi)
14.00 kosilo v OŠ Blaža Kocena na Ponikvi (predhodno se je treba naročiti)
15.30 molitev v cerkvi na Ponikvi
16.00 sv. maša; mašuje celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek

Vzemimo si čas in pridimo na Slom, da si bomo naužili novih moči za veselo delo z mladimi, kjer koli jih srečamo.

Boris Kham