Vabilo: 18. večer i3; moralni teolog dr. E. Schockenhoff

SchockenhoffFakulteta za poslovne vede in založba Družina, tokrat v soorganizaciji z Univerzo v Freiburgu (Nemčija), vabita na ciklus večerov z naslovom »i3 – inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost«. Dogodek je namenjen iskanju novih odgovorov na izzive današnjega, predvsem na področju razvoja poslovanja, ekonomije, družbe in vrednot.

Pogovor v okviru ciklusa večerov »i³« bo v ponedeljek 28. aprila 2014 ob 19:30 uri v Galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Tema pogovora bo stanje etike danes. Z gostom dr. Eberhardom Schockenhoffom, profesorjem moralne teologije na Teološki fakulteti Univerze v Freiburgu in avtorjem knjige Etika življenja, se bodo pogovarjali moralni teolog dr. Ivan Štuhec, filozof dr. Vojko Strahovnik in dr. Urh Grošelj, dr. med. in član Komisije RS za medicinsko etiko.

O vsebini pogovora: tema pogovora bo etični položaj sodobnega človeka in izhod iz etične krize; dotaknil se bo etičnih vprašanj v zvezi z življenjem, vestjo, lažjo idr.; pogovor bo odprl tudi vprašanja etike v zdravstvu in gospodarstvu.

Prof. dr. Eberhard Schockenhoff je profesor moralne teologije na Teološki fakulteti Univerze v Freiburgu. Znanstveno-raziskovalno se ukvarja predvsem z moralno-teološkimi vidiki raziskav matičnih celic in splava, ter z odnosom med človekovo svobodno voljo in Božjo previdnostjo. Je izdajatelj Revije za medicinsko etiko (Zeitschrift für medizinische Ethik) in redni član Akademije znanosti v Heidelbergu. Je tudi član Nemškega sveta za etiko, neodvisnega sveta strokovnjakov, ki obravnava etična, družbena, naravoslovna, medicinska in pravna vprašanja. Njegova bibliografija obsega številna dela z etičnega področja, med katerimi so na velik odmev naletele zlasti knjige Etika življenja, Teologija svobode in Vest – uporabna navodila.

Za dodatne informacije in potrditev udeležbe se obrnite na sedež Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu na Ciril-Metodovem trg 9 v Ljubljani, na tel. 01/3602 884 ali 0820/52 300 ali e-naslov [email protected].

Pripis uredništva: Knjigo Etika življenja prof. Eberharda Schockenhoffa lahko naročite na Časniku, brez plačila poštnine.