VABILI: Financiranje zasebnega šolstva v Sloveniji; Geopolitični položaj Slovenije

1. Vljudno vas vabimo na pogovor z naslovom Financiranje zasebnega šolstva v Sloveniji, ki bo v  četrtek 29. 11. ob 19. uri v dvorani Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu.

Sodelovali bodo:

  • Dr. Roman Globokar, direktor Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani
  • Mojca Škrinjar, državna sekretarka na MIZKŠ RS
  • Simon Umek, tajnik Fakultete za poslovne vede
  • Anton Kokalj, predstavnik staršev v svetu Zavoda sv. Stanislava

Pogovor bo povezovala Tanja Dominko. Vabi svet staršev OŠ Alojzija Šuštarja.

2. Inštitut dr. Jožeta Pučnika vas vabi na 2. Pučnikov večer 2012/13 z naslovom Geopolitični položaj Slovenije, ki bo potekal v petek 30. novembra 2012 ob 18. uri v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana.

Razpravljavci:

  • dr. Milan Orožen Adamič, ZRC SAZU in nekdanji veleposlanik
  • dr. Damir Črnčec, direktor Slovenske obveščevalno varnostne agencije – SOVA
  • dr. Andrej Rahten, ZRC SAZU in predsednik strateškega sveta MZZ

Slovenija je z vstopom Evropsko unijo, NATO in prevzetjem Evra uresničila svoje ključne strateške cilje. Ustvarila je pogoje za stabilno poslovno okolje, ki bi njenim državljanom moralo zagotoviti temelje varnosti, politične stabilnosti in blaginje. A udejanjenje teh strateških nacionalnih ciljev za Slovenijo ne pomeni konca zgodovine. Še vedno neurejeni meddržavni odnosi s sosednjimi državami, zlasti republiko Hrvaško, negotove razmere znotraj Evropske unije in zveze NATO pa tudi stagnantni gospodarski položaj nas silijo k premisleku o prihodnjih strateških usmeritvah Slovenije. V preteklih dveh desetletjih je Slovenija izkazovala izrazito privrženost evroatlanticizmu in svojo prihodnost osmišljala izključno na relaciji EU in NATO. Pri tem pa je oba institucionalna okvira jemala kot eksogeno dana in se je posledično premalo dejavno vključila v razpravo o prihodnosti obeh institucij.

Ker je najpomembnejše gospodarska partnerica Slovenije Nemčija, je razumljivo, da je odlične gospodarske odnose nadgradila s strateškim partnerstvom. V letu 2011 je Slovenija podoben sporazum podpisala s Francijo. S tem se je Slovenija umestila v trdno profederalistično jedro držav Evropske unije. Vseeno pa ostaja vrsta odprtih zunanjepolitičnih in varnostnih vprašanj. Eden od izzivov je nadgradnja odličnih odnosov z Rusko federacijo in uravnoteženje odnosov na trikotniku Washington-Bruselj-Moskva. Kljub sprejetemu arbitražnemu sporazumu ostaja odprto vprašanje odnosov s Hrvaško, kakor tudi z drugimi državami naslednicami nekdanje Jugoslavije. Ob upoštevanju zunanjih dejavnikov pa ne gre pozabiti tudi notranjih, ki lahko ogrozijo varnostni položaj države. Akutna gospodarska kriza se kot kažejo primeri perifernih evropskih držav hitro sprevrže v politično krizo ta pa se na koncu dneva lahko odrazi v varnostni krizi. S temi izzivi se bodo soočili razpravljavci na 2. Pučnikovem večeru.

Vabljeni!