V Sloveniji nismo prenehali z izključevanjem, …

fpv podelitev diplom… tudi v visokošolskem prostoru ne.

Danes je zelo moderno pomen posamezne besede preoblikovati s pridevnikom. Tako ne govorimo o podjetništvu, ampak o »socialnem podjetništvu«; o socializmu in »demokratičnem socializmu«, očitno pa  nimamo več samo ekonomistov, ampak tudi »katoliške ekonomiste«. Pravkar diplomirani t.i. »katoliški ekonomisti« so v medijih takoj postali primerni za slikanje strahov, kako se bo Cerkev s takimi diplomanti znova znašla v podobnih težavah, kot sta problem Nadškofije Maribor in z njo povezana Zvonova. To se Cerkvi seveda ne bo zgodilo! Na Fakulteti za poslovne vede ne poučujemo na primeru Zvonov in s ciljem hitrih zaslužkov, na katerem je temeljila tranzicijska ekonomija pajdaškega kapitalizma. Ravno v nasprotju s tem poudarjamo kot temeljne za poslovno okolje vrednote razvitega tržnega gospodarstva, kjer veljajo etične norme, pravna država, zaščita zasebne lastnine, podjetniška svoboda, svoboda sodelovanja oz povezovanja in izvajanje pogodb.

Fakulteta, katere ustanovitelj je Katoliški inštitut ni cerkvena fakulteta, katere program bi potrjevala ustrezna Kongregacija pri Svetem sedežu, ampak je program potrdila Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Ista agencija potrjuje tudi programe Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, pa Ekonomsko – poslovne fakultete Univerze v Mariboru in Fakultete za Management Univerze na Primorskem, ter številne druge. Torej program Fakultete za poslovne vede izpolnjuje enake kriterije kot programi omenjenih javnih fakultet.

Delujemo pa po principu fakultet, ki na prvo mesto postavljajo človečnost, stik med študenti in profesorji, strokovnost in znanstvenost, iskanje resnice, odgovornost, odprtost za sodelovanje in kritično razmišljanje o aktualnih vprašanjih. Tako stalno povezujemo teorijo in prakso s pomočjo gostov iz prakse, s študijami primerov, opravljanjem študentske prakse in stažiranja, gostovanji profesorjev in študentov iz tujine in v tujino. V okviru kontaktnih ur si prizadevamo, da na študente prenašamo znanje in izkušnje za oblikovanje veščin, ki bodo bodočim diplomantom pomagale pri delu. Pedagogi se posvetimo posamezniku, da si pridobi znanje, ki je potrebno za opravljanje študijskih obveznosti in redno napredovanje. Na fakulteti smo zavzeli stališče, da bomo dostopni za sodelovanje tako s podobno mislečimi kot drugače mislečimi ter bomo s tem krepili dialog. Končno mora biti cilj vsakega pedagoga, da krepi živahno mednarodno in znanstveno sodelovanje, ter s tem širi visokošolski prostor in znanje tudi izven meja posamezne fakultete in države.

Diplomanti FPV so si poleg strokovnih znanj pridobili tudi praktične veščine in poglobljeno spoznali vrednote, ki jih bodo lahko uporabili v praksi. Znanja pri predmetih Filozofija in religija, Človekove pravice in dolžnosti, ter drugih, kjer so predavatelji spregovorili tudi o kodeksih, ki temeljijo na občečloveških vrednotah, koristijo vsakomur, še posebej pa mladim vodjem v poslovnem svetu. Fakulteta izobražuje tudi za vsakdan, saj s pridobljenimi znanji diplomanti lahko uresničujejo svojo življenjsko vizijo in koristijo družbi.

Zasebna fakultete je dobra obogatitev in je namenjena odpiranju slovenskega visokošolskega prostora. Zato tudi fakulteta, katere ustanovitelj je Katoliški inštitut, ni namenjena zgolj katoličanom, ampak je odprta za vsakogar. V prvi vrsti je namenjena tistim mladim, ki želijo biti uspešni in odgovorni ter pri tem vedno znova iskati nove priložnosti delati dobro. Fakulteta tudi ne izobražuje ekonomistov samo za delo v katoliških podjetjih in drugih inštitucijah, temveč izobražuje posameznike, da bodo s svojimi znanji in odnosom do sočloveka pomagali družbi na poti razvoja.

Ker se zavedamo, da vsak projekt zahteva čas, smo s storjenimi koraki na fakulteti zadovoljni. Pot ni ravna, vendar pa stopamo stabilno in s ponosom gledamo na prve diplomante, ki vstopajo na svojo karierno pot.

Pripis uredništva: doc. dr. Žiga Andoljšek je dekan Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu