Fakulteta za pravo in poslovne vede v pripravah na mednarodno znanstveno konferenco ob 100. obletnici rojstva dr. Ljuba Sirca

Dr. Ljubo Sirc Foto. arhiv Časnik

Mednarodna znanstvena konferenca ob 100. obletnici rojstva dr. Ljuba Sirca, ki jo organizira za Fakulteta za pravo in poslovne vede, bo iskala odgovore na vprašanja, kaj je treba storiti, da postanemo, tako Slovenija kot druge tranzicijske države, čim prej okolja brez odklonov od normalnosti.

Fakulteta za pravo in poslovne vede je kot zasebna fakulteta odprta za vse študente, ne glede na njihovo osebno prepričanje ali druge osebne okoliščine. Pri oblikovanju študijskega programa so upoštevane smernice bolonjskega reformnega procesa in določbe visokošolske zakonodaje Republike Slovenije. Snovalci programov verjamejo, da izvajanje študijskih programov Fakultete za pravo in poslovne vede bogati slovenski visokošolski prostor, prispeva k njegovi kakovostni in vsebinski pluralizaciji ter predvsem študentom omogoča izbire, kje in pod kakšnimi pogoji se želijo izobraževati.

Do začetka novega študijskega leta, ki bo potekal v pogojih pandemije, je še dober mesec dni, zato smo k pogovoru povabili dekana Fakultete za pravo in poslovne vede docenta dr. Zorana Vaupota, MBA. V nadaljevanju objavljamo drugi del tega zanimivega pogovora z dekanom mlade slovenske fakultete (prvi del pogovora je dostopen na povezavi), kjer jeseni začenja študij že enajsta generacija študentov.

Fakulteta za pravo in poslovne vede ima oblikovanih več študijskih programov. Jih lahko, prosimo, kratko predstavite?

Fakulteta v tem trenutku izvaja dva javno akreditirana programa. Prvi je dodiplomski študijski program prve stopnje Poslovne vede, ki je pravzaprav vsebinsko razširjeno področje ekonomije. Program vključuje makro in mikroekonomske vsebine, finance, menedžment, organizacijo, matematiko, statistiko, informacijsko podporo, odnose z javnostjo, pravo in filozofijo.

Nadgradnja dodiplomskega je podiplomski, magistrski študij poslovnih ved, ki po eni strani nadgrajuje vsebine prve stopnje našega lastnega programa, po drugi pa omogoča diplomantom drugih fakultet nadaljevanje na magistrski stopnji študija. Izvajamo ga od študijskega leta 2016/2017.

V procesu akreditacije pa je tudi magistrski program Pravo, ki bo diplomantom omogočil pridobitev naziva magister prava. Upamo, da ga bomo lahko začeli izvajati že v šolskem letu 2021/2022.

Kaj ponuja fakulteta vsem, ki želijo začeti študij v šolskem letu 2020/21? Na kakšne načine se želite približati kandidatom za vpis?

Fakulteta vsem, ki bi radi začeli študirati v prihajajočem šolskem letu, ponuja dva programa Poslovne vede: dodiplomskega in magistrskega. Naši študenti cenijo predvsem po najboljših mednarodnih zgledih prenovljen predmetnik, kompetentne profesorje s spoštljivim odnosom do študentov, sodobne prostore in tehnično opremo za izvajanje študija, prilagodljivost pri sestavi urnikov, odzivnost in oseben pristop podpornih služb fakultete pri obravnavi raznovrstnih prošenj študentov, majhne skupine visoko motiviranih študentskih kolegov, vse bolj pa tudi učinkovito kombinacijo dela v učilnicah in na sodobnih spletnih platformah.

S katerimi univerzami v tujini ste povezani pri izvajanju programov?

Prek dogovorov v programu ERASMUS sodelujemo z več kot dvajsetimi uglednimi fakultetami oz. univerzami iz cele Evrope pa tudi iz Čila. Vse partnerske ustanove so navedene na naši spletni strani, več pa jih je predvsem iz Italije in Španije. Našim študentom resnično ni težko izbrati ustrezne inštitucije, če se odločijo preživeti semester ali dva na izmenjavi v tujini. Zanimivo je tudi, da tuji študentje, ki prihajajo na izmenjavo k nam, zelo lepo govorijo o svojih izkušnjam, kar nato rezultira v tem, da naknadno pridejo na izmenjavo tudi njihovi sošolci iz iste ustanove. Lep tak primer je univerza iz Parme (Italija), s katere v letošnji jeseni že tretji semester zapored gostimo študente na izmenjavi.

Na fakulteti poteka tudi raziskovalna dejavnost. Kateri so aktualni raziskovalni projekti in kakšne rezultate pričakujete?

Na fakulteti smo ponosni, da imamo med zaposlenimi kolegi vrhunskega mladega raziskovalca dr. Simona Malmenvalla, ki mu je v preteklem letu uspelo pridobiti financiranje raziskovalnega projekta prek Agencije RS za raziskovalno dejavnost. V tem trenutku je to osrednji raziskovalni projekt, v pripravi pa je še nekaj drugih, tako raziskovalnih kot aplikativnih, za katere vsaj delno upamo, da jih bomo lahko podpisali v prihajajočem šolskem letu.

V septembru pripravljate mednarodno znanstveno konferenco ob 100. obletnici rojstva dr. Ljuba Sirca. Kakšni bodo vsebinski poudarki dogodka?

Vsebinski poudarki dogodka bodo povezani s samim naslovom: 30 let tranzicije. Smo se pa zavestno želeli izogniti objokovanju napak in izgubljenih priložnosti ter se bolj usmeriti v odgovore na vprašanja, kaj je treba storiti, da postanemo, tako Slovenija kot druge tranzicijske države, čim prej okolja brez odklonov od normalnosti. Tako kot je npr. v Nemčiji paradiranje pod svastiko zavržno, nesprejemljivo početje, bi moralo biti paradiranje pod simbolom druge oblike totalitarizma, tj. rdečo zvezdo, prav tako nesprejemljivo, a žal pri velikem delu našega prebivalstva to še ni ponotranjeno.

Konferenca bo vsekakor pomemben, z vidika mednarodne zasedbe vrhunski dogodek. Število udeležencev žal trpi zaradi pandemičnega obdobja, kar skušamo delno kompenzirati s kombinirano tehnično izvedbo: v dvorani in prek internetne platforme. Za raziskovalce in druge intelektualce pa bo dogodek zagotovo intelektualna sladica, s katero želimo spoštljivo zaznamovati stoto obletnico rojstva Slovenca, ki ga pozna, predvsem pa spoštuje premalo njegovih rojakov. No, vsaj predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor je s svojim pokroviteljstvom konference pokazal na pomen Ljuba Sirca, ki bo z leti gotovo še rasel.