V Škofji Loki svečana akademija ob 80. obletnici Muzejskega društva (FOTO)

Predsednik muzejskega društva mag. Aleksander Igličar je v slavnostnem govoru opozoril na odločitev večine občinskih svetnikov v škofjeloški občinski Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki so presodili, da društvo, predvsem zaradi ukvarjanja s »polpreteklo zgodovino«, občinskega priznanja ob visokem delovnem jubileju ne zasluži. Nad odločitvijo svetnikov so bili razočarani, saj menijo, da zanika dolgoletno uspešno delovanje društva, ki je in še pušča pomemben pečat v loškem pa tudi širšem slovenskem prostoru.
Predsednik muzejskega društva mag. Aleksander Igličar je v slavnostnem govoru opozoril na odločitev večine občinskih svetnikov v škofjeloški občinski Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki so presodili, da društvo, predvsem zaradi ukvarjanja s »polpreteklo zgodovino«, občinskega priznanja ob visokem delovnem jubileju ne zasluži. Nad odločitvijo svetnikov so bili razočarani, saj menijo, da zanika dolgoletno uspešno delovanje društva, ki je in še pušča pomemben pečat v loškem pa tudi širšem slovenskem prostoru. Foto: P. Pokorn MI

V torek, 21. novembra 2017, so v Kristalni dvorani Sokolskega doma pripravili slavnostno akademijo ob 80-letnici delovanja Muzejskega društva Škofja Loka. Navzoče so nagovorili župan mag. Miha Ješe, direktorica Loškega Muzeja Saša Nabergoj in vodja “loškega arhiva” Judita Šega, slavnostni nagovor pa je imel predsednik društva mag. Aleksander Igličar.

V drugem delu večera je Helena Janežič, podpredsednica društva, kot urednica predstavila vsebino knjige ZA NAŠO STVAR, ki na 160 straneh opisuje začetke delovanja društva ter življenje in delo 11 članov “Profesorskega ceha”.

Na ogled je tudi filatelistična razstava MUZEJSKI EKSPONATI dr. Janeza Cerkvenika.

Glasbeni gostje večera so bili pevci Škofjeloškega okteta pod vodstvom Andreja Žagarja, ki so z občutenim petjem nagovorili ušesa in srca vseh navzočih.

Program večera je občuteno povezovala Marija Lebar, urednica Loških razgledov.