V. Gorenak, Socialni teden: Sodstvo – upati ali ukrepati?

Ko ste prebrali naslov današnjega prispevka, ste verjetno pomislili, da bom pisal o kakih konkretnih sodnih odločitvah in jih kritiziral. To seveda ni moj namen. V tem prispevku bom govoril o številu tožilcev in sodnikov pri nas, njihovi delovni obremenjenosti in odgovornosti, za primerjavo pa bom navedel iste podatke za nekatere druge države. Prispevek s podobno vsebino ste že lahko prebrali pred počitnicami, toda tam sem uporabljal podatke iz leta 2006, v tem prispevku pa bom uporabil podatke iz leta 2010. Podatke, uporabljene v tem prispevku, je zbral Raziskovalno – dokumentacijski center Državnega zbora septembra 2013. Za potrebe tega prispevka sem številke zaokrožil na ravni ene decimalke. Poglejmo si najprej število sodnikov in tožilcev na 100.000 prebivalcev.

  • Avstrija 18; Italija 11; Nemčija 24; Slovenija 50.

V nadaljevanju si poglejmo še število prejetih zadev na letni ravni na tožilca in število obtožnih aktov, ki jih pripravi na letni ravni posamezen tožilec.

  • Avstrija 1602 prejetih zadev, 212 obtožnih aktov; Italija 1821 prejetih zadev, 371 obtožnih aktov; Nemčija 880 prejetih zadev, 206 obtožnih aktov; Slovenija 554 prejetih zadev, 89 obtožnih aktov.

Odgovornost za opravljeno delo je prav tako pomembna. V nadaljevanju si zato poglejmo še nekaj številk, ki primerjalno govorijo o odgovornosti sodnikov in tožilcev. Navajam podatke o številu disciplinskih postopkov zoper sodnike in tožilce v letu 2010.

  • Avstrija 50; Italija 175; Nemčija 20; Slovenija 1.

K temu dodajmo še podatek, da vsak državljan Slovenije daje letno za delovanje pravosodja okoli 89,00 evrov, povprečen Evropejec pa okoli 42,00 evrov, v nekaterih državah celo samo okoli 25,00 evrov.

Več: Socialni teden