Utrinek: Duhovniki se selijo

koper
V škofiji Koper bo vsak druga župnija doživela kako kadrovsko spremembo.

S prvo avgustovsko nedeljo je kar 187 slovenskih duhovnikov zamenjalo svojo župnijo. Na Primorskem je okoli polovica župnij dobila novega duhovnika.

Veliko solza, pa tudi nekaj jeze in veselja, se v teh dneh opazi med slovenskimi verniki, ki se poslavljajo od svojih župnikov. Kovčke je namreč spakiralo kar 16 odstotkov vseh duhovnikov in se po volji svojega škofa (ordinarija) odpravilo v svojo novo službo. Eni so se poslovili že julija, saj se zamenjave opravijo glede na medsebojne dogovore duhovnikov. Večina poslovilnih ali uvodnih maš pa se opravi na prvo avgustovsko nedeljo.

Premestitve duhovnikov se v Sloveniji zgodijo vsako leto s prvim dnem v avgustu. Uradno so premestitve stopile v veljavo šele z objavo v Sporočilih slovenskih škofij, ki je nekakšen cerkveni uradni list.

Primorci se najbolj selijo

Daleč največ premestitev je v koprski škofiji, ki je najbolj razpotegnjena, saj obsega 189 župnij od vrha Triglava do Jadrana. Svojo novo službo nastopa 62 duhovnikov, od tega 35 župnikov. Na Primorskem so župnije manjše kot drugod v državi, kar je dediščina iz časa italijanske okupacije. Ker le redki župniki upravljajo samo eno župnijo, se bodo spremembe zgodile v približno vsaki drugi župniji. Vzrok za tako množično selitev mož v kolarjih je dejstvo, da je prejšnji škof msgr. Metod Pirih pred upokojitvijo z maloštevilnimi zamenjavami hotel dati bolj proste roke svojemu nasledniku dr. Juriju Bizjaku.

Poglejmo konkretna imena župnikov, župnijskih upraviteljev, kaplanov in duhovnih pomočnikov, in imena njihovih novih bivališč: Blaž Batagelj (Tolmin), Jožef Berce (Dornberk), Simon Peter Berlec (Sveta Gora), Ivan Blažič (Kobarid), Jožko Bric (Solkan), Boris Čobanov (Koštabona), Marjan Čuk (Nova Gorica, Kapela), Primož Erjavec (Škofijska gimnazija Vipava), Stanko Fajdiga (Ilirska Bistrica), Boštjan Fegic (Bovec), Peter Fon (Podgrad), Ivan Furlan (Goče), Evgen Gantar (Grgar), Anton Horvat (Ankaranu), Ivan Kavčič (Šempeter pri Gorici), Milan Kavčnik (Škofije), Vasjan Kecojević (Idrija pri Bači), Alojz Kobal (Levpa), Jožef Koren (Portorož), Matjaž Kravos (Sečovlje), Primož Krečič (Koper, stolnica), Janez Kržišnik (Vrhpolje), Gašper Lipušček (Cerkno), Vinko Paljk (Portorož), Jože Pegan (Idrija), Renato Podbersič (Štandrež), Marjan Rozman (Borjana), Gašper Rudolf (Medana), Aleš Rupnik (Kanal), Niko Rupnik (Grahovo ob Bači), Bogdan Saksida (Ilirska Bistrica), David Šrumpf (Avstralija), Luka Tul (Koper, škofijski arhiv), Robert Ušaj (Nova Gorica), Simon Vendramin (Slavina), Gabrijel Vidrih (Tomaj), Jožef Vidrih (Volče) in Andrej Vončina (Nova Gorica).

Premestitve v nadškofiji Ljubljana

Podobno število premestitev, 57, je tudi v Ljubljanski nadškofiji, ki ima sicer trikrat toliko prebivalcev kot koprska škofija. Menjav je zato razmeroma manj. Poglejmo imena: Janez Ambrožič (Stara Loka), Matjaž Ambrožič (Begunje na Gorenjskem), Robert Bahčič (Brezje), Ciril Berglez (Sv. Vid nad Cerknico), Jan Cvetek (Mošnje), Anton Česen (Ljubljana, škofijski odbor za mladino), Janez Drnovšek (Golo), Anton Fajdiga (Škofja Loka), Feliks Golob (Srbija), Martin Golob (Zagorje ob Savi), Gregor Gorenc (Rakek), Anton Grm (Mozambik), Jože Hauptman (Primskovo), Franc Hočevar (Vrhnika), Tadej Inglič (Mošnje), Franc Kadunc (Ovsiše). Franc Kejžar (Ljubljana, Dravlje), Miran Kelvišar (Motnik), Bogdan Knavs (Ljubljana, Šiška), Milan Knep (Ljubljana, Stožice), Gregor Kos (Ljubljana, Šiška),Jure Koželj (Ljubljana, Trnovo), Silvin Kranjc (Ljubljana, Šiška), Jožef Krnc (Cerknica), Marjan Lamovšek (Tomišelj), Franc Maček (Planina pri Rakeku), Tomaž Menart (Brezje), Peter Nastran (Črni Vrh), Franc Novak (Mirna Peč), Božidar Ogrinc (Ljubljana, Moste), Rafo Pinosa (Ljubljana, Kodeljevo), Andrej Pollak (Ljubljana, Vič), Jože Pozderec (Tomišelj), Gregor Rogelj (Ljubljana, Zavod sv. Stanislava), Janez Evangelist Rus (Domžale), Branko Setnikar (Železniki), Miroslav Simončič (Ljubljana, Rakovnik), Pavel Sporn (Ljubljana), Marko Mohor Stegnar (Šenčur), Edi Strouhal (Ljubljana, Črnuče), Klemen Svetelj (Domžale), Janez Šimenc (Kranjska Gora), Ivan Turk (Ig), Maksimiljan Jani Tušak (Grosuplje).

Mariborska nadškofija

V Mariborski nadškofiji je kadrovskih sprememb 34: Franc Brečko (Maribor – Sv. Janez Bosko), Jože Brezovnik (Sv. Lovrenc na Pohorju), Franc Brglez (Sv. Martin na Pohorju), Anton Ciglar (Maribor – Sv. Janez Bosko), Dejan Frangež (Slovenska Bistrica), Anton Fras (Sv. Ana v Slov. goricah), Anton Furar (Št. Janž na Dravskem polju), Bernard Geršak (Sv. Jakob v Slov. Goricah), Jože Hrastnik (Mežica), Danilo Jesenik (Maribor – Pobrežje), Anton Kmet (Šentilj v Slov. Goricah), Damjan Mlinarič (Slovenj Gradec), Gašper Otrin (Maribor – Sv. Janez Bosko), Bogdan Rus (Maribor – Sv. Marija), Jure Sojč (Ravne na Koroškem), Tomislav Šantak (Črešnjevec), Jože Urbanija (Središče ob Dravi), Sebastijan Valentan (Sv. Lenart v Slov. Goricah).

Škofija Celje

V škofiji Celje so se zgodile naslednje premestitve: Janez Furman (Loka pri Zidanem Mostu), Stanislav Gajšek (Teharje), Miha Herman (Sv. Lovrenc nad Štorami), Anton Lipar (Celje- A. M. Slomšek), Metod Ogorevc (Celje- A. M. Slomšek), Vlado Zupančič (Sv. Rupert nad Laškim).

Škofija Murska Sobota

V najvzhodnejši škofiji ob Muri, škofiji Murska Sobota, so spremembe naslednje: Alojz Benkovič (Dokležovje), Jože Brečko (Veržej), Boris Kučko (Beltinci), Marjan Pučko (Turnišče), Luka Rajf (Rim), Simon Slana (Beltinci), Boris Tibaut (Velika Polana).

Škofija Novo mesto

V škofiji Novo mesto prihaja do naslednjih sprememb: Mitja Bulič (Šentjernej), Janez Cerar (Škocjan), France Dular (Novo mesto), Franc Erklavec (Ljubljana), Anton Gnidovec (Vinica), Tadej Kersnič (Stopiče), Krizostom Komar (Novo mesto, Sv. Lenart),Sašo Kovač (Črnomelj), Anton Maroša (Trstenik), Janez Papa (Novo mesto, Sv. Lenart), Dejan Pavlin Kočevje), Jože Rački (Št. Peter, Otočec), Damjan Štih (Kočevje), Jakob Trček (Šentrupert), Peter Vrabec (Novo mesto, Sv. Lenart).

Foto: Tino Mamić