Utrinek: Papeževa poslanica na svetovni dan miru

francisek_apostolsko veseljePredsednik Slovenske škofovske konference msgr. Andrej Glavan in urednik Družinine zbirke Cerkveni dokumenti dr. Rafko Valenčič sta predstavila slovenski javnosti prevod poslanice papeža Frančiška ob svetovnem dnevu miru pod naslovom Bratstvo, temelj in pot do miru.

Škof Glavan je poslanico umestil v širši okvir prizadevanj papežev, ki od Pavla VI. na verno občestvo in celotno svetovno javnost naslavljajo pobude in predloge, iz katerih lahko zraste trajen in pravičen mir. Sedanji papež posebej opozarja na bratstvo, izhajajoče iz presežnega očetovstva, kot eno ključnih poti in sredstev za gradnjo miru. V tem vsebinskem poudarku predsednik SŠK vidi poteze zelo verjetne prihodnje Frančiškove okrožnice, v kateri naj bi se po nekaterih napovedih (znova) jasno zavzel za revne in obrobne.

Dr. Valenčič je poglobljeno predstavitev poslanice začel z vprašanjem, ali je to besedilo mogoče razumeti kot novo Frančiškovo presenečenje, ki jih je bilo doslej v slogovnem in vsebinskem smislu že veliko. Odgovor je »prej ne kot da«, saj poslanica predstavlja nadaljevanje prizadevanj njegovih predhodnikov in sledi temeljnim smernicam družbenega nauka Cerkve, seveda pa nosi nekatere poteze, značilne za sedanjega papeža, ki se kažejo denimo v kritiki prevladujočega ekonomskega modela, ki se je znašel v globoki krizi, egoističnega pridobitništva in porabništva, naraščajoče neenakosti, nepravične razdeljenosti naravnih dobrin, uničujoče korupcije …

Vir: Urad za stike z javnostjo SŠK