Ustavno sodišče: Cerkve so družbeno koristne organizacije

“Najbolj se nam zdi pomembno, da je Ustavno sodišče RS v celoti pritrdilo ZVS, ki v 5. členu opredeljuje Cerkve in druge verske skupnosti kot družbeno koristne organizacije. Tej opredelitvi ni oporekalo, ampak je še podrobneje razložilo in utemeljilo, kako ga je treba pojmovati. Za nadaljnji razvoj odnosov se nam zdi stališče Ustavnega sodišča RS, ki se razteza skozi številne člene, daleč najpomembnejše, saj daje to osnovo za bolj pozitiven in kooperativen odnos države do verskih skupnosti. Upamo, da se bo odražalo tudi v javnem mnenju in še posebej pri oblikovalcih javnega mnenja.”

Nadškof Anton Stres o odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede Zakona o verskih skupnostih