Franc Kramar (1960–2021)

Umrl je Franc Kramar, več mandatov župan Bohinja, od leta 2018 pa poslanec v Državnem zboru. Bohinjci se ga spominjajo po tem, da je bil pripravljen poslušati vsakega človeka, kolegi iz parlamenta pa po umirjenosti in odgovornem delu.

Kot župan je naredil marsikaj, zaradi česar ga ljudje spoštujejo

Rojen je bil 22. aprila 1960. Osnovno šolo je obiskoval v Bohinjski Bistrici, nato kranjsko gimnazijo, študiral pa je lesarstvo. Prakso je opravil na LIP-ovem obratu v Bohinjski Bistrici, ker pa je bila tam plača nizka, ga je kmalu potegnila politika. Ob ustanovitvi Občine Bohinj leta 1994 se je kot nestrankarski kandidat potegoval za mesto župana in bil izvoljen. Tudi naslednji mandat je bil izvoljen, potem je bila en mandat županja Evgenija Kegl Korošec, od 2006 do leta 2018 pa je bil župan spet Franc Kramar.

Bohinjci najbolj cenijo pri njem, da je poslušal vsakogar, tudi čisto navadne ljudi, in če je le mogel, pomagal, da so se stvari rešile; nasprotniki pa so mu velikokrat prav to pripravljenost poslušati očitali.

Ta njegova naklonjenost navadnim ljudem se je pokazala tudi v tem, da si je zelo prizadeval, da je Radio Ognjišče dobil frekvenco za Bohinj, saj ni hodil v cerkev niti ni bil naklonjen nobeni desni stranki.

Franc Kramar je bil včasih sicer zaletav, želel kaj hitro narediti, a ni šlo; tudi obljubil je kdaj več, kot je bilo mogoče uresničiti. Kot župan je vedno podpiral dobre projekte, od katere koli strani so prihajali. Njegov prijatelj, akademski slikar Črtomir Frelih je poudaril tudi, da je imel veliko čuta za kulturo in umetnost in je to področje podpiral bolj, kot je v navadi pri gospodarsko usmerjenih politikih. Črtomir Frelih, Bohinjec po rodu, je tudi avtor njegove županske verige.

Župan Franc Kramar je imel veliko manj nasprotnikov, odkar mu je uspelo doseči, da je bil uresničen tisti del zakona o Triglavskem narodnem parku, ki občinam, na območju katerih je park, dodeljuje proračunski denar, saj v desetih letih veljavnosti zakona niso dobili niti centa od tega.

Franc Kramar je moral je upoštevati zakonodajo, čeprav je videl druge potrebe občine in občanov

Župan Franc Kramar s častno občanko Majdo Kromar in njenim predlagateljem leta 2013 (Arhiv Anice Stare)

Pokazal pa se je velik razkorak v tem, kaj v zvezi z delovanjem občine določa zakonodaja in kaj župan vidi kot prednostno nalogo za zadovoljstvo občanov. Kramar je bil kot župan stisnjen v kot, ker je bilo treba poskrbeti za kanalizacijo in gradnjo čistilne naprave, čeprav je imel on druge prioritete: obnova cest, gradnja športnih objektov, nov vrtec (več kot deset let je skušal dobiti denar), oživitev smučišč, obnova hotelov, skrb za umiritev množičnega turizma okoli jezera; res pa je, da se je tudi precej njegovih tovrstnih načrtov uresničilo.

Franc Kramar je zelo podpiral turizem in gostinstvo; slednje je tudi dobro poznal, saj je imel dolgo v najemu bar v Domu Joža Ažmana in gostišče ob Bohinjskem jezeru, ki ga je tudi odkupil in sta z ženo redno plačevala posojilo, ki sta ga najela za ta nakup, a so njegovi politični nasprotniki kljub temu našli cel kup argumentov za pranje umazanega perila na sejah občinskega sveta. Velika večina Bohinjcev pa je prepričana, da je bil pošten in se s svojim položajem ni okoriščal. Vse prej kot to. Pravijo, da je bil zelo naklonjen mladim – imel je tri otroke – in jim rad dal delo v svojih lokalih ter jim tudi ustrezno plačal.

Prizadeval si je tudi za to, da bi mladi imeli dovolj ustrezne zabave in športnih dejavnosti, da bi bila v Bohinju organizirana športna tekmovanja in podobno.

Izkazal se je tudi na čisto osebni ravni: kot župan je velikokrat del svoje plače dal revni družini, pomagal kakemu klošarju; če je le mogel, je svoje veze in poznanstva uporabil za to, da je pomagal navadnemu človeku. Seveda pa se je tudi pri njem večkrat za resničnega izkazal pregovor Dobrota je sirota.

Franc Kramar je imel še veliko želja in načrtov, kaj vse bi se dalo v Bohinju narediti in izboljšati, vendar je bila bolezen premočna

Leta 2013 sta Andreja Jensterle in kolektiv vrtca dobila bronasto občinsko priznanje. Seveda je zraven stopil tudi župan Franc Kramar. (Arhiv Anice Stare)

Pozneje ga je zamikal parlament, saj je želel tudi s tega mesta poskrbeti za dobro Bohinja in celotne Gorenjske. Do takrat nestrankarski se je pridružil stranki, za katero je verjel, da bo na njeni listi izvoljen. Domačini so mu zaupali in glasovali zanj, tako da je leta 2018 postal poslanec SAB v Državnem zboru. Imel je še veliko želja in načrtov, kaj vse bi se dalo v Bohinju narediti in izboljšati, vendar je bila bolezen premočna.

Umrl je 30. januarja letos. Predstavniki vseh parlamentarnih strank so izrekli družini sožalje in ga v zapisih na družbenih omrežjih označili kot plemenitega, preudarnega in odgovornega, predsednik države Borut Pahor pa je poudaril:

»Župana in poslanca Franca Kramarja si bomo zapomnili po njegovih prizadevanjih za ohranitev in razvoj Bohinja in Triglavskega narodnega parka.«