Vabilo k poslušanju predavanja o Ukrajini

Ukrajina in dolga senca zgodovine

Predavanje bo razdeljeno na tri dele. V prvem bo predavatelj orisal značilnosti zgodovinskih regij Ukrajine, saj razlike med njimi zelo vplivajo še na dogajanje v današnji, po površini največji samo v Evropi ležeči državi. Pri tem bo skušal opozarjati na podobnosti in razlike s slovensko zgodovino, ki lahko pomagajo razumeti razvoj v Ukrajini.

V drugem delu se bomo dotaknili zapletenega ukrajinsko-poljskega na eni in ukrajinsko-ruskega odnosa na drugi strani. Medtem ko je za prvega, ki je takoj po koncu druge svetovne doživel še eno večjih zaostritev, predvsem po letu 1989 značilno postopno sproščanje, je agresivni odnos ruske uradne politike do Ukrajine in tudi Ukrajincev kot naroda na paradoksen način prispeval k zaokrožitvi meja ukrajinske nacije.

V tretjem delu se bomo na kratko dotaknili posebnosti Ukrajine v postsovjetskem prostoru. Zdi se, da jo je kljub nekaterim nastavkom obšel ponovni vzpon sovjetoidnih vzorcev, ki je bil vseskozi značilen za Lukašenkovo Belorusijo, vse bolj pa tudi za Putinovo Rusijo.