Učimo se znanosti skozi Scientix

Scientix je projekt ki ga je lansirala Evropska komisija z namenom izobraževanja na področju znanosti. Le-ta je odprt za učitelje, raziskovalce, uradnike, starše in vse ostale ki jih zanima znanost, njegovi začetki pa segajo v december 2009. V maju 2010 je zaživela tudi spletna stran. Scientix upravlja  European Schoolnet (EUN) pod okriljem Evropske komisije.

Nova platforma bo omogočala izmenjavo novic, znanja, izkušenj in najboljših praks na področju izobraževanja znanosti v okviru celotne EU. Máire Geoghegan-Quinn, evropska komisarka za Raziskave, inovacije in znanost je izjavila: “Scientix bo omogočil vsakemu učitelju in tudi študentu dodatne prednosti zaradi uporabe dobrih materialov, ki bodo nastali v okviru evropskih in nacionalnih projektov. Na tak način bo Scientix prispeval k inspiraciji mladih ljudi in k maksimiranju vsakega evra, ki bo vložen v izobraževanje znanosti. Dodatno bo omogočil vsakemu ki ga zanima izobraževanje znanosti k izmenjavi novic in pogledov.”

Portal naj bi tako omogočil dostop do glavnih ugotovitev, ki so nastale v okviru šestega in sedmega okvirnega programa, za področje ki ga pokrivata direktorat za splošne raziskave in direktorat za splošno izobraževanje in kulturo.

Domača stran projekta Scientix.

FOTO:  sciencespot.net