Trst, Gorica – naša je pravica!

V torek, 05. oktobra 1954, točno ob dvanajsti uri je bil v Londonu, v rezidenci angleškega zunanjega ministra Anthony-ja Eden –a, podpisan že drugi mednarodni sporazum O svobodnem tržaškem ozemlju (STO). S tem Memorandumom so uredili nerešena vprašanja razmejitvene črte med Italijo in Slovenijo. Sporazum so podpisali predstavniki ZDA, Anglije, Italije in Jugoslavije, za katero je sporazum podpisal dr. Vladimir Velebit. S tem sporazumom je bilo Slovencem končno priznano okoli 40 km morske obale, od Kopra do izliva reke Mirne! S tem sporazumom je dokončno minila grozeča nevarnost vojaškega spopada, Italija pa je bila dolžna povrniti škodo, ki so jo Slovenci utrpeli pod fašizmom, ter zagotoviti denar za obnovo Narodnega doma v Trstu.

Foto: Wikipedia