Udin boršt: krajani proti pozidavi, Tit Turnšek in njegovi ”borci” pa molčijo

Med Križami pri Tržiču, Golnikom in Trstenikom na severu, Kokrico in Naklim na jugu ter reko Tržiško Bistrico na zahodu se razprostira z borovci poraščeno obsežno valovito gozdno območje Udin boršt. Med NOB je bil Udin boršt pomembno zatočišče gorenjskih partizanov. Tu so Nemci 15. septembra 1942 uničili II. bataljon Kokrškega odreda.

Popolno uničenje bataljona II. kokrškega odreda

Okoli šestdeset partizanov je 14. septembra 1942 iz Udin boršta pod vodstvom komandanta Janeza Perka in politkomisarja Stanka Mlakarja nameravalo napasti in uničiti nemško postojanko v Dupljah. Zaradi vojaško neizkušenega poveljstva so Nemci takoj ukrepali. S pomočjo elitnega 18. polka gorskih lovcev, ki so bili oboroženi z minometi, so popolnoma obkolili celotno gozdno območje, kar je bilo za partizane usodno. 15. septembra okoli druge ure popoldne so Nemci silovito napadli. Partizani niso imeli nobene možnosti za preboj iz obroča.Tudi težko pričakovana noč ni prinesla rešitve. Zjutraj so Nemci bataljon razbili na več manjših skupin.

Med streljanjem so ubili 24 partizanov, kar 33 partizanov pa so ujeli, vendar proti pričakovanju niso nobenega ustrelili. Ko je zmanjkalo streliva, sta se komandant in politkomisar ustrelila, II. bataljon Kokrškega odreda pa je bil popolnoma uničen.

Ljudje proti pozidavi Udin boršta, borci pa molčijo

Že septembra lani je MO Kranj pod vodstvom župana Boštjana Trilarja sprejela odlok o podrobnem zazidalnem načrtu (OPPN Mlaka), s katerim načrtujejo pozidati Udin boršt, ki je priljubljen za sprehode in rekreacijo v naravi, hkrati pa tudi nekakšen spominski park vsem partizanom, ki so padli v tem gozdu. Ljudje so odločno proti, pa ne samo iz ekoloških razlogov, ker pozidava zelo ogroža naravno okolje Udin boršta, ampak tudi zaradi neupravičenega poslabšanja kakovosti bivanja krajanov.

Zanimivo pri tem pa je, da tako Krajevna organizacija ZB kot Združenje borcev za vrednote NOB Kranj, pa tudi Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki jo vodi dr. Tit Turnšek, o vsem tem preprosto molčijo, pa čeprav bo z načrtovano pozidavo 19 stanovanjskih blokov in 100 eno- in dvostanovanjskih hiš popolnoma onečaščen in razvrednoten spomin na junaški partizanski boj v Udin borštu, zibelki partizanstva na Gorenjskem.

Ali je pravna osnova za izgradnjo predmetne pozidave neustavna?

To pa še zdaleč ni vse.

Iz vidika pietete do padlih borcev je zelo sporno, da je lastnica zemljišč v Udin borštu, kjer je tekla slovenska kri, avstrijska slaba banka Heta, predkupno pravico pa naj bi imelo neko zasebno podjetje z Gorenjskega.

Bivši župan Trilar pa pred odhodom ni pozabil povedati, do bo MO Kranj pri vsem tem zaslužila okoli sedem milijonov evrov na račun tega, da bo zasebni vlagatelj poskrbel za izgradnjo komunalne infrastrukture, tako opremljena zemljišča pa bo prenesel na občino. Pri tem se nehote vsiljuje vprašanje ali je ta načrtovana obsežna pozidava neokrnjene zelene oaze Udin boršta sploh zakonita?

Dejstvo je, da Ustavno sodišče Republike Slovenije že nekaj časa preučuje (ne) skladnost z določili Ustave RS kar pri dveh (2) pomembnih zakonih. To sta : Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), UL RS št. 33/2007 in Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), UL RS št. 105/2006!

(Vir: Dnevnik, fotografije pa so s spleta)