Andrej Magajna: Tigrovci 1. julija 1941 ustanovili Ribniško četo

Novi socialdemokrati Slovenije, ki smo nastali iz stranke Krščanski socialisti Slovenije – Krekovi socialisti, imamo pozitiven odnos do odporniškega partizanskega gibanja na našem ozemlju med drugo svetovno vojno. Drugo je, kako je Komunistična partija – v času, ko bi morali biti enotni in ne razdvajati narod s svojimi programi – po navodilih iz Moskve uporabila OF za dosego svojih revolucionarnih ciljev. Treba je ločevati med partizani, socialno usmerjenimi komunisti in vodstvom Partije, šolanim v Stalinovi SZ.

Eno od teh pomembnih obeležij je vsekakor ustanovitev PRVE PARTIZANSKE ČETE , ki je zaživela v okoliških gozdovih Ribnice – na današnji dan, 1. julija 1941. Zato se je tudi imenovala »Ribniška četa«.

Prav bi bilo , da tudi o tem pomembnem datumu spregovorijo tudi mediji oz. novinarji, zato jih želimo spomniti na ta pomembno obeležje.

Čudi nas, zakaj o tem ne slišimo glasu od  borčevske organizacije in Socialnih demokratov, organizacij, ki prisegajo na izročila NOB. Kako to, da se manj pomembna obeležja proslavljajo na veliko, tako pomemben dogodek pa, – kot, da ga ne bi bilo. Kako to, da imamo gromke proslave ob 27. aprilu, spornem dnevu odbora proti okupatorju, katerega je pričevalec tistega časa partizan Edvard Kocbek označil za »Kidričev konstrukt«, nesporna, dokumentirana dejstva pa ostanejo spregledana.

Podobno vprašanje smo si ga postavili na (na prezrtem) zgodovinskem posvetu v Državnem svetu, 10. maja 2019, z naslovom Ali v Sloveniji obeležujemo verodostojne zgodovinske dogodke.

Tigrovci se niso želeli pokloniti  iz Sovjetske zveze uvoženi  rdeči zvezdi

Verjetno lahko odgovor najdemo kar v zapisih sodobnejšega zapisovalca polpretekle zgodovine. Pokojni zgodovinopisec, generalmajor Marijan F. Kranjc[1] je v svoji  študiji navedel sledeče:

»Tudi Ribniško četo (14 partizanov) so 1. julija 1941 ustanovili tigrovci Tone Černač, Anton Majnik, Just Godnič in drugi, vendar je partizansko vodstvo kaj kmalu »prevzelo« to enoto s člani KPS! Upravičeno se postavlja vprašanje, zakaj vodstvo KPS ni že po čebinskem kongresu vzpostavilo sodelovanja z organizacijo Tigr, zakaj je ni 1941 povabilo v OF in zakaj so tako hitro “likvidirali” njihovo vodstvo v Ribniški četi?«

Pravzaprav ustanovna TIGR-ova trojka ni bila (takrat) dobesedno fizično likvidirana, pač pa ni hotela zapriseči na proslavi, ki so jo organizirali priključeni komunisti: ploskati sovjetskemu sistemu, se pokloniti  (iz SZ uvoženi)  rdeči zvezdi in prisegati njenemu »velikemu vodji«.

Ali je res tako pomemben prestiž, kdo je bil »prvi« !?

Za nas Nove socialdemokrate je pomembna predvsem zgodovinska resnica. Očitno pa je za vse dediče »edine partijske resnice« to še vedno pomembno. In to skoraj po treh desetletjih demokracije; po trideset letih tako imenovanega »sestopa«.

Tigrovci so nam dali vsekakor več, kot želimo priznati.

Zato obeležimo ta dogodek in sestopimo iz ideoloških okopov. Novi socialdemokrati nimamo sredstev in vpliva, da bi organizirali proslave, lahko le spomnimo. In vsaj spomin so ti pogumni fantje vsekakor zaslužijo.

[1][1] Kranjc, F. Marijan. 2015. Danilo Zelen – Dušan, vojaški vodja TIGR-a, tudi tajni sodelavec ObC VKJ v Ljubljani, britanski IS in Soe : varnostna študija primera. Vojaštvo [Elektronski vir].