Tekijska bitka pri Petrovaradinu

Avstrijsko – turška vojna, ki je trajala med letoma 1716 – 1718 se je že na začetku začela z uspehom Avstrijcev. Petrovaradin so Turki sicer zavzeli že davnega 28. julija 1526 leta, vendar v tekijski bitki v bližini Petrovaradina so le tega Turki 05. avgusta 1716 izgubili. Carska avstrijska vojska, ki jo je vodil vojskovodja princ Eugen Savojski je imela komaj dobrih 70.000 vojakov, na nasprotni strani pa je turški vojskovodja veliki vezir Damad Ali paša razpolagal z več kot 120.000 janičarji, spahiji in silihdari. Med bitko, ki je trajala štiri ure, so se Turki kmalu panično razbežali, mnogi pa so utonili v Donavi. Pašo Damad Alija je pred poveljniškim šotorom zadela topovska krogla. Smrtno ranjen je umrl čez nekaj dni, pokopali pa so ga v Beogradu na Kalemegdanu, kjer še danes stoji njegova Turba (grobnica). Vojni plen je bil bogat, saj so Avstrijci poleg veliko živine in drobnice zaplenili 150 topov, 20.000 topovskih krogel, veliko smodnika, 50.000 šotorov in drugo. Vojna se je nadaljevala in Avstrijci so napadli Banat in zavzeli Temišvar. Princ Eugen Savojski pa je 16. avgusta 1717 osvojil še Beograd. Kasneje so Avstrijci osvobodili še pomembni turški oporišči v Šabcu in v Zvorniku.

Foto: Wikipedia