T. Dominko, Radio Ognjišče: p. Rožič o Sloveniji v 2016

Tanja Dominko Foto: Izidor Šček

Slovenija je v letu 2016 zabeležila nekaj pozitivnih premikov na področju gospodarskih kazalcev. Zabeležili smo gospodarsko rast, tudi število brezposelnih se je zmanjšalo, a nekatere politične odločitve so vendarle gospodarstvu narisale grenak nasmeh na obraz. Priče smo bili tudi več neuspešnim poskusom razrešitve ministrov prek interpelacij, medtem ko sta svojo ministrsko kariero končala finančni minister Dušan Mramor in ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar. V javnem sektorju je vrelo zaradi ohranitve varčevalnih ukrepov, v zdravstvu pa zaradi pomanjkanja zdravnikov in preobremenjenosti obstoječih. Skozi dogajanje smo se za informativni program sprehodili s p. dr. Petrom Rožičem.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta je bil obseg bruto domačega proizvoda glede na isto obdobje lani višji za 2,6 odstotka. Ob predpostavki, da bi se enaka rast nadaljevala, bi v 2017 prvič presegli raven BDP pred krizo. Konec septembra 2016 je bruto zunanji dolg Slovenije dosegel 43,5 milijarde EUR in je bil za 2,1 milijarde evrov nižji kot pred enim letom. Investicijska aktivnost podjetij se postopoma krepi, vendar je še vedno precej pod ravnijo iz predkriznih let. Bruto investicije v osnovna sredstva so se v prvi polovici 2016 v primerjavi s prvo polovico 2015 povečale za šest odstotkov. V zadnjem letu se je zmanjšalo število brezposelnih. Na splošno podatki niso slabi, tudi naš sogovornik dr. p. Peter Rožič, ki na Teološki fakulteti v Ljubljani med drugim predava politično filozofijo in politiko, meni, da smo napredovali. „Sicer bi se lahko vprašali, kaj napredek je, ampak to je že bolj filozofsko vprašanje. S številkami se je poleg tega tudi mogoče poigrati, saj slovensko gospodarstvo in politika nista tako samostojna, ampak bi lahko napredek pripisali tudi izboljšanju v svetovnem gospodarstvu, kar je tudi res. A kljub temu lahko rečemo, da Slovenija napreduje.“ Pri tem omeni izvrstne uvrstitve Slovencev na športnem področju, nekatere dosežke znanstvenikov in tudi zasebne podvige mnogih.

Vir: Radio Ognjišče