Sveti Viktorin Ptujski

Močno vojaško oporišče Poetovijo (Ptuj) so Rimljani ustanovili že petnajst let pred Kristusom, pokrajino pa so imenovali Zgornjo Panonijo. Z Rimljani so v naše kraje prišli tudi kristjani in na Ptuju že v tretjem stoletju po. Kr. ustanovili krščansko skupnost s škofijskim sedežem. O prvem škofu Viktorinu nam piše Sv. Hieronim, škofija pa je bila podrejena Oglejskemu patriarhu. Sv. Viktorin je bil zelo izobražen in priljubljen govornik. Odlično je obvladal grščino, latinsko pa nekoliko manj. Največ je pisal eksegeze (razlage) iz Sv. pisma, pri čemer se je opiral na cerkvene očete; Origena, Papija, Ireneja in druge. Hude težave je imel tudi z arijanizmom. V času rimskega cesarja Dioklecijana je bil sv. Viktorin preganjan. Mučeniške smrti je umrl 02. novembra leta 303, verjetno na Ptuju.      

Foto: Wikipedia